15. juli 2013

Æbelholt Klosters Brevbog

Æbelholt Kloster blev grundlagt af abbed Vilhelm i årene omkring 1175 efter en særlig gave fra biskop Absalon og udviklede sig i løbet af de næste århundreder til et af de største danske klostre. Foruden et mægtigt bygningskompleks vest for Hillerød med kirke, hospital og landbrugsbygninger ejede klostret store dele af det frugtbare vestlige Nordsjælland.

Omkring 1450 besluttede klostret at samle de dokumenter, der kunne bevise klostrets ejendomsret til klostergodset. De ældste stammede fra selve grundlæggelsen, men mange var kommet til i tidens løb, og håndskriftet kom til at indeholde 138 'breve' eller dokumenter på latin og middelalderdansk, som alle fortæller om klostrets ejerforhold, hvordan godset var kommet til klostret, og ikke mindst, hvad det årlige udbytte var.

Mange velhavende nordsjællændere skænkede gårde og jord til klostret og fik som modydelse læst sjælemesser 'til evig tid' for sig selv og deres familie i klosterkirken. Dokumenterne giver derfor et helt unikt billede af det middelalderlige Nordsjælland med navne på dets indbyggere, byer og gårde, værdien af jorden og mange andre oplysninger, som kun brevbogen har gemt for eftertiden.

Hvad enten man interesserer sig for Danmarkshistorie, kirkehistorie eller Nordsjællands lokalhistorie, er Æbelholt Klosters Brevbog en enestående kilde. Bogen udgives hermed for første gang i sin helhed og med originaltekst og nudansk oversættelse side om side. Desuden giver indledningen en grundig indføring i klostrets og håndskriftets historie, og en række registre gør det let at finde rundt i de mange navne og steder. Bogen er rigt illustreret med billeder af håndskriftet og af Æbelholt Kloster, som det ser ud efter de omfattende arkæologiske udgravninger.

Udgaven er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Nordisk Forskningsinstitut og SAXO-instituttet på Københavns Universitet, Det Kongelige Bibliotek og Folkemuseet i Hillerød.

Æbelholt Klosters Brevbog udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og forhandles i kommission af Syddansk Universitetsforlag.