17. december 2018

Danske Talesprog bind 18 er udkommet

Årets nummer er en lettere revideret udgave af Astrid Ravn Skovses ph.d.-afhandling med titlen ”Udgangspunkter og orienteringspunkter. En undersøgelse af socio-geografisk orientering, hverdagsmobilitet og sproglig praksis blandt unge to steder i Danmark.” De to steder er landsbyen Bylderup i det sydligste Sønderjylland og storbyforstaden Vollsmose på Fyn.

Afhandlingen blev indleveret og forsvaret i foråret 2018 ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Læs resumé af afhandlingen (i dansk eller engelsk version) ved at klikke på Danske Talesprog under Trykte Serier. Her finder du også resumeer af artikler i de tidligere udgivne bind.

Danske Talesprog 2018 er redigeret af Asgerd Gudiksen og Tore Kristiansen.

Danske Talesprog udgives af Center for Dialektforskning ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS). Artiklerne falder inden for centrets forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, sociolingvistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Abonnement på tidsskriftet kan tegnes hos Museum Tusculanums Forlag. Dantes Plads 1, 1556 København V. Tlf. 32 34 14 14, info@mtp.dk, www.mtp.dk, hvor også enkeltnumre kan købes.