15. maj 2013

Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna, vol. 8

I bogen foretager Alex Speed Kjeldsen en kodikologisk, palæografisk, ortografisk og morfologisk analyse af de to skriverhænder i det islandske kongesagahåndskrift Morkinskinna (GKS 1009 fol; MskMS).

Alex Speed Kjeldsen afdækker såvel den eksterne variation skriverne imellem som den interne variation hos den enkelte skriver. Han sammenligner de to skrivere på forskellige niveauer, og diskuterer hvad variationen kan bidrage med i relation til mere generelle diskussioner af skriveridentificering, dateringskriterier og forholdet mellem skrivernorm, forlæg og afskrift.

Hvorvidt forekomsten af tekstuelt betinget variation kan bidrage til en afklaring af spørgsmålet om de eventuelt forskellige tekstlag i værket Morkinskinna undersøger Kjeldsen også.

Undersøgelsen baserer han på en elektronisk opmærket tekst med fire tekstgengivelsesniveauer og sproglige metaoplysninger i form af lemmaangivelse og fuldstændig morfosyntaktisk annotation af alle omtrent 100.000 ord i den løbende tekst. Det har muliggjort en systematisk og grundig analyse af skriften og sproget som manifesteret hos de to skrivere.

Kjeldsen betragter skriverhændernes palæografiske og sproglige karakteristika systematisk fra et skrift- og sproghistorisk perspektiv og relaterer til brugen i andre nogenlunde samtidige islandske håndskrifter. Til en vis grad kan bogen derfor også tjene som en form for opslagsværk for islandske skrift- og sprogforhold i det trettende århundrede.

Du kan få mere viden om instituttets Arnamagnæanske samling her.