6. oktober 2017

Language and prehistory of the Indo-European peoples: A cross-disciplinary perspective

Sprog- og kulturhistorie

Ny tværfaglig antologi bidrager til vores stadigt voksende forståelse af sammenhængen mellem sprog og kulturer blandt Europas befolkningsgrupper i den yngre stenalder og bronzealderen.

Bestil bogen via Museum Tusculanums Forlag

Fire forskere i Indoeuropæisk på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har redigeret en bog om de indoeuropæisktalende folks sprog og forhistorie. De har valgt en interdisciplinær tilgang hvor repræsentanter fra sprogvidenskab, arkæologi og genetik er gået sammen om dels at undersøge specifikke problemer, dels at analysere det metodologiske grundlag. Bogen er et resultat af den første skandinaviske konference om dette samlede forskningsfelt.

Adam Hyllested, Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander & Birgit Anette Olsen (eds.). 2017. Language and prehistory of the Indo-European peoples: A cross-disciplinary perspective (Copenhagen Studies in Indo-European 7). Copenhagen: Museum Tusculanum Press.