24. juni 2019

Marianne Stidsens "Den nordiske MeToo-revolution 2018 – og dens omkostninger" er udkommet.

Kultur og samfund

Vinder af Det Danske Kulturministeriums Faglitterære Pris 2018, lektor, dr.phil. Marianne Stidsen, har udgivet et personligt essay, der samler trådene fra sager på Københavns Universitet, Det Svenske Akademi og Forfatterskolen. Denne første samlede fremstilling af #MeToo i Norden viser en bevægelse med radikaliseringstræk.

Køb bogen på forlaget U Press.

#MeToo blev en af de mest spektakulære kulturbegivenheder i Vesten i 2018, og en af de voldsomste, 50 år efter 1968. Det gælder også i de nordiske lande, hvor bevægelsen har fået sin måske stærkeste gennemslagskraft uden for Nordamerika. I sit essay, som er den første samlede fremstilling af #MeToo i Norden, giver lektor og medlem af Det Danske Akademi Marianne Stidsen et indblik i bevægelsens aftryk på nordisk kulturliv. Hendes fokus er på tre konkrete sager – om Københavns Universitet, Det Svenske Akademi og Forfatterskolen i Danmark – som hun selv har været med til at debattere.

Tilgangen er humanistisk og kritisk. Ligeret forsvares, særret udfordres. Den overordnede pointe er, at #MeToo-revolutionens særlige amokløb i Norden må ses som udtryk for et politisk og værdimæssigt skred, hvor de sociale menneskerettigheder ikke længere supplerer de civile: Retten til ikke at blive krænket truer snarere den balance mellem lighed og frihed, som er grundlæggende for den nordiske velfærdsmodel.

Læs et uddrag fra bogen.

Om Marianne Stidsen

F. 1962, lektor, dr.phil., Københavns Universitet, medlem af Det Danske
Akademi. Modtog Den Faglitterære Pris 2018. Blandt hendes seneste bøger er Den ny mimesis – virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter 2. Verdenskrig, bd. 1-2 (2015), Rilkes Engle.
Eksistentialismen i går – i dag – i morgen (2016), Levende litterater – samtaler om kritikkens guldalder (2018).