22. august 2008

Festskrift til Vibeke Dalberg: Name and Place

Vibeke Dalberg har gennem et langt og aktivt forskerliv studeret sted- og personnavne. Materialet har som regel været dansksproget, men forskningens perspektiv og resultater har som oftest haft relevans for hele det germanske sprogområde.

Da mange af hendes centrale publikationer dog har været dansksprogede, har de ikke fået den internationale udbredelse som de fortjener. For at råde bod på dette har venner og kolleger fra Afdeling for Navneforskning ønsket at markere hendes 70 års fødselsdag, den 22. august 2008, ved at udgive Name and Place - en samling af ti centrale artikler i engelsk oversættelse som webpublikation.

Se nærmere og download Name and Place i pdf-format.

Du kan sende en fødselsdagshilsen til Vibeke pr. mail! - Send your birthday greetings to Vibeke via e-mail!