5. marts 2014

Filologen N.M. Petersen - grundlægger og fornyer

Redigeret af Frans Gregersen, Anne Mette Hansen og Viggo Bank Jensen. Udgivet af Selskab for Nordisk Filologi, København 2014. ISBN 978-87-89641-15-7.

Bogen indeholder syv bidrag om sproghistorikeren, litteraturhistorikeren, oversætteren og filologen Niels Matthias Petersen (1791-1862), som i 1845 blev den første professor i nordiske sprog ved Københavns Universitet.

N.M. Petersens indsats er nævnt i fagbøgerne, men ukendt i den store offentlighed. Og alligevel bygger vi, hans efterfølgere inden for danskfaget, videre på mangfoldige af hans indsatser. Bogen viser hvordan. Det gælder:

  • skandinavisme
  • litteraturhistorie
  • oversættelse af sagaer
  • tekstudgivelse/editionsfilologi
  • navneforskning
  • grammatik
  • sprogteori og sprogsyn

Forfatterne har alle tilknytning til Københavns Universitet.