27. maj 2011

Symposierapport: Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid

Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid er en rapport fra NORNA-symposiet med samme titel som blev afholdt på Ryslinge Højskole.

Symposiet rummede i alt 18 foredrag, hvoraf de 12 publiceres i rapporten. De spænder over et vidt felt af indfaldsvinkler, og det er redaktionens håb at de må tjene til inspiration for ny og fortsat forskning inden for emnet. Alle de publicerede bidrag har været gennem en dobbeltblind fagfællebedømmelse.

Bogen kan bestilles gennem NORNA-förlaget og koster 170 SEK + forsendelse ved bestilling inden 1. juli 2011 − og 225 SEK + forsendelse derefter.