4. august 2015

Bognyhed: Navne og skel - Skellet mellem navne

Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. Redigeret af Birgit Eggert og Rikke S. Olesen under medvirken af Bent Jørgensen. NORNA-rapporter 91 (to bind). NORNA-förlaget, Uppsala 2015.

NORNA-rapporter distribueres af Swedish Science Press

Med Navne og skel – Skellet mellem navne ønsker redaktørerne at sætte fokus på de mange former for skel og grænsedragninger som spiller en naturlig rolle inden for alle grene af navneforskningen.

Udgivelsens to bind fungerer som afrapportering fra Den femtende nordiske navneforskerkongres som blev afholdt på Askov Højskole i Sydjylland den 6.-9. juni 2012. På kongressen deltog 59 navneforskere fra alle de nordiske lande. Af 38 afholdte foredrag publiceres de 30 i de to bind, sammen med 3 bidrag som var tilmeldt, men som grundet forskellige uheldige omstændigheder ikke blev realiseret som foredrag under kongressen.

Udgivelsen af denne NORNA-rapport er generøst støttet af Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala.