10. januar 2017

Ny e-publikation: Navn og navnebærer

Navneforskning

Med NORNAs 45. symposium blev en klassisk diskussion inden for navneforskningen genoplivet, og de 14 bidrag i NORNA-rapporter 93 demonstrerer at den aldrig mister sin relevans eller aktualitet.

NORNA-rapporter 93Bind 93 i serien NORNA-rapporter er udkommet som e-publikation og er redigeret af Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen ved Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Download hele bogen eller enkelte bidrag

Relationen mellem navn og navnebærer er langt fra entydig. Hvad navnet henviser til, kan ændre sig over tid, folkeetymologiske sagn kan omtyde navneformen, og sociale faktorer og stereotyper kan knytte an til navnet. Den samme person kan identificere sig ved forskellige navne i forskellige miljøer, ligesom stednavne kan blive båret til andre lokaliteter end hvorfra de oprindelig udsprang.

Bidragene berører forskellige aspekter inden for både sted- og personnavneforskningen. Den er udgivet digitalt og er frit tilgængelig på nettet hvor den kan hentes som samlet bog, ligesom de enkelte bidrag kan downloades hver for sig.