9. marts 2011

NyS 39 er kommet. Nummerets tema er dansk udtale.

NyS er et bredt og varieret tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Her kan man holde sig orienteret om de nyeste undersøgelser af dansk sprog og om udviklingen af sprogteori generelt.

I NyS udforskes alle sprogets aspekter. Tidsskriftet formidler klassisk sprogvidenskab som grammatik og pragmatik. Men sproget ses også gennem andre optikker, som pædagogik, sociologi, filosofi og psykologi. Ud over de videnskabelige artikler indeholder NyS anmeldelser af danske og centrale udenlandske udgivelser.

Forfatterne er lærere og studerende på de højere læreanstalter. NyS er således et forum for de etablerede forskere. Samtidig er tidsskriftet i høj grad et forum for kommende forskere, da det også formidler interessante arbejder udført af studerende. Læserne er studerende eller undervisere i sprog - samt andre der ønsker at gå i dybden med sprog og sprogteori.

NyS 39 indeholder følgende artikler

Holger Juul: K-a-tt-e-p-i-n-e-r. Om komplekse bogstav-lyd-forbindelser i danske ord

Holger skriver om undersøgelser af forholdet mellem skrift og lyd. Han finder at princippet om én lyd til ét bogstav stadig er bærende i dansk ortografi, men at der også er mange komplekse korrespondenser. Disse udgør en væsentlig udfordring for den der skal lære at læse og skrive dansk.

Marie Maegaard: Fonetisk praksis som social praksis

Marie undersøger sproglig variation hos københavnske teenagere. Ved at relatere udtale til etnografisk feltarbejde på de unges skole viser hun hvordan udtalevariation bruges til identitetsarbejde i de unges fællesskab. Resultatet er et detaljeret indblik i variationens sociale betydninger.

Ruben Schachtenhaufen: Schwa-assimilation og stavelsesgrænser

Gennem studier af optagelserne i DanPASS-korpusset afdækker Ruben regler for hvornår schwa assimileres - vel at mærke regler der er væsentligt anderledes end tidligere beskrevne, og som understreger nødvendigheden af at inddrage andre niveauer end det segmentelle.

Michael Ejstrup: På godt forskelligt dansk

Michael præsenterer akustiske undersøgelser af udtalen af vokaler seks forskellige steder i Danmark. Analyserne viser at der er stor forskel, og at visse udtaler minder om tidligere beskrivelser af dialekterne det pågældende sted, men at der også er kommet nye træk til.

Nicolai Pharao: Ordbrug og udtaleforandringer

Nicolai ser på bortfald af et enkelt segment i københavnsk og undersøger denne proces over tid. Han finder at der for såvel grupper som enkelte talere er en sammenhæng mellem hvor ofte ord bruges og i hvor høj grad de påvirkes af den igangværende lydforandring.

John Tøndering: Prosodiske fraser og syntaktisk struktur i spontan tale

John har også benyttet DanPASS-korpusset, og han undersøger graden af sammenfald mellem syntaktiske og prosodiske frasegrænser. Ikke alle syntaktiske grænser signaleres prosodisk, men tendensen til sammenfald er stærk. Det bryder med den beskrivelse der kendes fra undersøgelser af oplæst tale.

John Tøndering: Praat for begyndere

John bidrager desuden med en praktisk introduktion til Praat, et computerprogram der bruges til analyse af talt sprog.

Mere information og tegning af abonnement på: http://www.dsn.dk/nys