4. februar 2011

Ny bog: Odin på kristent pergament

Adjunkt Annette Lassen, NFI, undersøger i ny bog, Odin på kristent pergament. En teksthistorisk studie, den førkristne gud Odin i samtlige norrøne middelaldertekster og i Saxos danmarkshistorie. Den udkommer 11/2 på Museum Tusculanums Forlag.

Bogen er en studie af den førkristne gud Odin i samtlige norrøne (islandske og norske) middelaldertekster og i Saxos danmarkshistorie Gesta Danorum. Denne undersøgelse er den første af sin art, og Odin fremstår i teksterne som en mangefacetteret skikkelse. Beskrivelsen af guden er forskellig fra tekst til tekst.

Forskere har hidtil ment – på grund af de mange forskellige og modsatrettede middelalderbeskrivelser af den hedenske gud – at Odin var særlig kompleks. I bogen vises det imidlertid, at det ikke er den hedenske gud i sig selv, der er kompleks, men derimod middelalderens tekstlige fremstilling af Odinskikkelsen. Ofte afhænger fremstillingen af de enkelte teksters genre, målsætning og ideologi, og teksternes kristne islæt er tit afgørende for fremstillingen af Odin. På denne måde fremstår Odin i middelalderens tekstlige univers som en figur, der kan bøjes og farves, så han passer ind i den kontekst, han indgår i.

Annette Lassens tilgang er teksthistorisk, idet hun søger at forstå Odin på teksternes og samtidens præmisser.

Annette Lassen er ph.d. i norrøn litteratur og filologi og ansat som adjunkt ved Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet.