20. januar 2011

Nyt bind af Ømålsordbogen

Bind 10 af Ømålsordbogens 18 bind er udkommet. Bindet starter med ordet klog (brugt om én 'som har en god forstand', ligesom i standarddansk) og slutter med kursmed (betegnelsen for en smed der udfører visse former for dyrlægearbejde). 

Bind 10 omfatter i øvrigt så forskelligartede ord som krogeline (med beskrivelse af krogefiskeri), ko (med et afsnit om folketro, og med mange ordsprog og talemåder), og kravl (med henvisning til mange andre ord der også betegner noget småt, forkrøblet, usselt). Også de to store verber komme og kunne beskrives i bogen. 

Ømålsordbogen beskriver det sprog og den kultur, der hørte til det danske landbosamfund  i tiden før mekaniseringen. Ordbogen omfatter en periode på 200 år, men med hovedvægten på tiden 1850-1920. På denne tid levede over halvdelen af befolkningen på landet, og de fleste talte dialekt. Ordbogen beskriver talesprog og bygger på mundtlige kilder, dvs. på optegnelser med ældre landboer og på udskrifter fra båndoptagelser. I begrænset omfang indgår der dog også skriftlige kilder i ordbogens materiale, fx bondedagbøger, landsbyvedtægter, litterære tekster og ældre egnsbeskrivelser. De ældste mundtlige meddelere til ordbogen er født omkr. 1850, mens de skriftlige kilder kan række længere tilbage.

Ordbogen hører til de store nationale ordbøger. Den henvender sig til en kreds af fagfolk, først og fremmest sprogforskere, etnologer, historikere og museumsfolk, men den har også fået en kreds af ikke-professionelle brugere med interesse for dialekter og landbokultur.

Ordbogen udgives af Afdeling for Dialektforskning med støtte fra Carlsbergfondet. Den kan købes i boghandlen og gennem Universitets-Jubilæets Danske Samfund.

Læs mere om Ømålsordbogen her.

Bind 10 er redigeret af lektor Karen Margrethe Pedersen, lektor, ph.d. Asgerd Gudiksen, adjunkt ph.d. Henrik Hovmark, ph.d.-stipendiat Lena Wienecke Andersen og pensioneret lektor Finn Køster der alle er tilknyttet Afdeling for Dialektforskning på Nordisk Forskningsinstitut.