28. februar 2011

Ny udgave af Rómverja saga

Bind I-II

Ny udgave af Rómverja saga af Þorbjörg Helgadóttir, redaktør på Ordbog over det norrøne prosasprog. Udgivet ved Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Rómverja saga er en middelalderlig islandsk oversættelse af tre klassiske værker på latin, Bellum Jugurthinum og Conjuratio Catilinae af Sallust og Pharsalia af Lucan. Sagaen er overleveret i to versioner: Den ældre version, som er meget tæt på den originale oversættelse, og den yngre version, som er en forkortet og bearbejdet tekst.

Den ældre version er overleveret i et enkelt pergamenthåndskrift fra 1300-tallet. Den yngre version er overleveret i seks håndskrifter, hvoraf det ældste er fra 1300-tallet og det yngste fra 1500-tallet. Oversættelsen af den latinske tekst er sandsynligvis foretaget i forskellige faser. Tidligst oversattes Bellum Jugurthinum i anden halvdel af 1100-tallet, og hurtigt derefter oversattes de andre. Ved udgangen af århundredet var de tre oversættelser blevet sat sammen til en samlet saga om romerne, Rómverja saga, hvad der sandsynligvis skete ved det benediktinske kloster i Þingeyrar.

Udgaven indeholder begge versioners tekst, og den korresponderende latinske tekst gives nederst på siden. Indledningen indeholder en fuldstændig beskrivelse af ortografien i de primære håndskrifter, en redegørelse for de latinske kilder, en grundig diskussion af de tre oversættelser og af forskellene mellem de to versioner.

To bind, ccxx + 413 pp.
Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
ISBN 978-9979-654-11-7
Price: 4.900 ISK
www.arnastofnun.is/english