28. maj 2013

Sprogenes verden

Sprogenes verdenSprogenes verden er en bog til almen sprogforståelse skrevet i øjenhøjde med eleverne og med forståelse for deres behov.

Sprogenes verden er skrevet i et lettilgængeligt og klart sprog med masser af sjove og tankevækkende eksempler. Bogen er spækket med klasse-, par-, individuelle og krea-opgaver til en varieret undervisning. Hovedforfatterne af Sprogenes verden er Rasmus Gottschalck og Marianne Terp, der til daglig underviser i almen sprogforståelse på N. Zahles gymnasieskole. Kapitlet om hensigtsmæssig kommunikation er skrevet af retoriker, underviser og forfatter Nanna Flindt, kapitlet om sociolingvistik er skrevet af Marie Maegaard, som er lektor ved Nordisk forskningsinstitut på Københavns Universitet. Kapitlet om læringsstrategier er skrevet af prorektor og professor Hanne Leth Andersen.  

Bogen er inddelt i to dele: en almen del og en latindel. Den almene del består af 8 kapitler om sproghistorie, morfologi, syntaks, fonetik, semantik, sociolingvistik, hensigtsmæssig kommunikation og læringsstrategier. Latindelen består af en række små latinkapitler med nyskrevne tekster tilpasset elevernes progression og baseret på romernes mytologi og historie.

Til Sprogenes verden hører hjemmesiden sprogenesverden.dk med opgaver, øvelser med svar og ekstramateriale.