25. maj 2009

Ny bogudgivelse: Sproghandlinger. Brug af sprog i dansk

Bogens forside Sproghandlinger. Brug af sprog i dansk er skrevet af lektor på Nordisk Forskningsinstitut Jann Scheuer og udgivet af Dansklærerforeningen. Bogen er henvendt til elever i dansk på de gymnasiale uddannelser og er en introduktion til klassisk sproghandlingsteori og nyere udviklinger inden for feltet. De centrale begreber, tankegange og regler bliver gennemgået og formidlet igennem talrige eksempler.

Bogen, såvel som teorien, tager udgangspunkt i det talte sprog og sætter fokus på hvad der sker når mennesker taler til hinanden – hvordan sproglige ytringer fungerer om handlinger og sproget griber ind i virkeligheden. Med afsæt heri peger bogen og også videre på en mere generel forståelse af kommunikation, også af sproget i litteratur og medier.

Bogen integrerer på den måde den sproglige dimension i fagets øvrige dimensioner og viser igennem eksempler og analyser hvordan arbejdet med sproghandlingsteori kan udvide den sproglige bevidsthed og fungere som et konkret redskab for analyser af både talt sprog og tekster fra litteratur og medier.

Bogen indeholder en mængde opgaver som kan løses i klassen, og som desuden kan give underviseren inspiration til eksamensopgaver i mundtlig dansk. Den giver endvidere konkrete forslag til eksamensspørgsmål.