15. september 2008

Ny bogudgivelse: Unges sprog

Bogens forsideUnges sprog er en ny bog som er skrevet af adjunkt og ph.d. ved Afdeling for Dialektforskning Pia Quist og Jens Normann Jørgensen, professor i Dansk som andet- og fremmedsprog ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

»Unge eksperimenterer med at udtrykke sig på forskellige måder gennem tøjet, musikken og sproget. De indgår i flere uformelle sammenhænge end voksne og bruger medierne mere end de øvrige generationer, og det påvirker deres sprog. De bruger også sproget til at signalere, hvilken gruppe de tilhører – eller hvilken gruppe de gerne vil tilhøre. De fleste nye sproglige træk forsvinder igen. Men når de nuværende unge bliver midaldrende, vil der være træk, de har taget med sig«, siger Pia Quist til Politiken. Læs hele foromtalen på Politikens webside.

Bogen kan bestilles fra den 16. september via Hans Reitzels Forlag

Unges sprog gennemgår træk ved sprog hos unge i Danmark i begyndelsen af 2000-tallet. På den ene side udviser unges sprog egenskaber som er fælles for alle menneskelige sprog, på den anden side er der ting der er karakteristiske for netop denne gruppe. Bogen kommer ikke ind på alle træk ved alle unges sprog, men beskriver og forklarer typiske fænomener, blandt andet ved hjælp af mange eksempler. Bogen rummer kapitler om:

  • Begrebet ungdom, herunder ungdomskultur, stil, identitet, sociale grupper og gruppetilhørsforhold.
  • Ungdomssprog og fordomme omkring unges sprog, unges ordforråd (bl.a. slang og tabuord) samt udbredelse af de unges sprog.
  • Interaktion via sproget
  • De mange sprog, bl.a. multietnisk dansk, flersprogethed, engelsk i dansk.
  • Hvor kommer ungdomssprogets træk fra? (bl.a. tegneserier, populærkultur osv.)
  • De nye teknologiers betydning for unges sprog.

Bogen henvender sig til lærere og pædagoger og andre, der daglig har kontakt med unge, pædagog- og lærerstuderende samt læsere med mere specifik interesse for sproglige fænomener.