Alex Speed Kjeldsen

Alex Speed Kjeldsen

Tenure track adjunkt

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Njalsgade 136, 2300 København S, Bygning 27, Bygning: 027-2-42

    Telefon: +45 53 60 01 21Mobil: +45 53 60 01 21
  1. Kultur Bornholms Sprogpris 2019

    Kjeldsen, Alex Speed (Modtager), 2019

    Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

ID: 40091366