Anne Mette Hansen
Anne Mette Hansen

Lektor

Primære forskningsområder

Brugslitteratur fra middelalder og renæssance, især bønnebøger og didaktiske/encyklopædiske tekster. Materialfilologi. Editionsfilologi.

Aktuel forskning

  • Skrift og tekst i tid og rum: Digital filologi og skriftstudier af diplomer i brevarkivet fra Sankt Clara Kloster i Roskilde
  • Digital udgivelse af danske bønnebøger fra 1500-tallet: Marine Jespersdatters bønnebog. Gudelige Bønner. Marine Lauridsdatters bønnebog
  • Materialfilologiske undersøgelser af danske brugstekster fra middelalder og renæssance: bønnebøger fra Birgittinerklostret i Maribo og blandingshåndskrifter med almanaktekster (lægeråd, husråd, kalendarier m.m.)
  • Forberedelse af en udgave af den senmiddelalderlige islandske version af den europæiske encyklopædiske lærebog Lucidarius

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i Sprog i tid på Dansk BA. Jeg har tidligere undervist i Oldislandsk og i De nordiske sprog i middelalderen (BA-tilvalg) og i sproglige og filologiske emner på Dansk BA og KA, bl.a. kurset East Norse texts and artefacts. Siden 2004 har jeg desuden undervist på den årlige sommerskole i håndskriftstudier, Summer School in Scandinavian Manuscript Studies.

Jeg vejleder gerne i emner inden for ældre dansk og nordisk sprog og litteratur, håndskriftstudier og filologi.

Interesseområder

  • Materialfilologi og håndskriftstudier
  • Editionsfilologi, herunder digital udgivelse og tekstmærkning
  • Boghistorie, især brugstekster fra middelalder og renæssance: bønnebøger, lægebogstekster, encyklopædi
  • Diplomatik
  • Filologiens encyklopædi, herunder ikonografi og forholdet mellem tekst og billede
  • Formidling og digitalisering af tekstbærende kulturarv

ID: 9692233