Danskfagets Didaktik

Danskdidaktisk forskning: udfordringer og løsninger

De humanistiske fag er over en bred kam udfordret af politisk kontante krav om nytteværdi og anvendelighed. Derfor er det vigtigt, at fagene selv spiller ud i forhold til den nye situation og gentænker fagets grundlag og udvikling på fagets egne præmisser. I gruppen arbejder vi på at afsøge og komme med forslag til og løsninger på de faglige og samfundsrelaterede udfordringer, som danskfaget og danskundervisningen står overfor. Det er ønsket at nytænke danskfagets sproglige, litterære og medieorienterede områder ved at forske i, hvordan denne bredde, der i praksis ofte opleves som en særlig didaktisk udfordring, systematisk kan vendes til en didaktisk styrke.

Et fokus i dette arbejde er undersøgelser af æstetiske og museologiske læringsformer i relation til genstande, samlinger og kuratoriske processer, som afsøger koblinger af fagets sproglige og litterære sider med materielle, visuelle og kulturelle aspekter. Undersøgelserne åbner sig mod en opfattelse af dansk som et fundamentalt æstetisk betydningsskabende fag, hvor 'det æstetiske' indbefatter såvel litteraturen og kunstens som hverdagslivets erkendelsesformer. Ud fra erfaringsbaserede læringsformer er det formålet at udvikle og undersøge fagdidaktiske greb mellem viden/erkendelse og kreativitet/forestilling, mellem det sansemæssige og det meningsmæssige, iagttagelse og tolkning.

Gruppen har også fokus på de udfordringer og muligheder, der følger af, at digitale medier i stigende grad er rammesættende og allestedsnærværende i samfundet. Kravet om IT i undervisningen – e-læring – er udbredt, men viden om og erfaringer med hvordan det praktiseres er endnu sporadisk. Et centralt spørgsmål knytter sig til, hvordan lærer- og elevroller påvirkes og kan udvikles, idet de interaktive digitalmedier åbner muligheder for og forventninger om en mere aktiverende, elevcentreret læring.

Forskere

NavnTitelTelefonE-mail
Bunch, MadsEkstern lektor +45 353-28391E-mail
Christensen, Line HjorthLektor +45 353-35922E-mail
Hauer, KristianePh.d.-stipendiat +45 353-27811E-mail
Olesen, MogensLektor +45 353-28357E-mail
Skriver, SvendLektor +45 353-28345E-mail
Skyum-Nielsen, ErikLektor +45 353-29308E-mail