Københavnerstudier i Hverdagssprogning

I forskergruppen Københavnerstudier i Hverdagssprogning undersøger vi, hvordan unge mennesker i nutidens storby socialiseres gennem sprog og anvender sprog i hverdagen. Vi interesserer os for sprog og sprogbrug som social praksis – det vi med afsæt i J. Normann Jørgensens arbejde kalder sprogning. Fra forskellige vinkler beskæftiger vi os med, hvordan børn og unge forstår, forandrer og (gen)skaber den sociale verden gennem sprog.

Fokusområder

 • Mad og socialisering
 • Registergørelse, sproglig variation og - forandring
 • Sproglige normer og ideologier
 • Sprog i familien
 • Populærkultur og fritidsfællesskaber
 • Sociale medier
 • Modersmålsundervisning
 • Social kategorisering
   

 

Gruppen er medlem af det internationale konsortium for sprog og super-diversitet (InCoLaS) og af det internationale netværk for sproglig etnografi (Linguistic Ethnography Forum)

 

Ag, Astrid. 2010. Sprogbrug og identitetsarbejde hos senmoderne storbypiger [Language use and identity work among late modern urban girls]. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 53. Prisopgave. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Ag, Astrid, and Jens Normann Jørgensen. 2013. Ideologies, norms, and practices in youth poly-languaging. International Journal of Bilingualism 17 (4): 525–539.

Ag, Astrid. Forthcoming. Rights and wrongs – authority in family interactions. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Cavanaugh, Jillian R., Kathleen C. Riley, Alexandra Jaffe, Christine Jourdan, Martha Karrebæk, and Amy Paugh. 2014. What words bring to the table: The linguistic anthropological toolkit as applied to the study of food. Journal of Linguistic Anthropology 24 (1): 84–97.

Dreier, Birte. 2014. ”Kan man også sige” — forhandlinger af viden og sprognormer i en gruppe elevers identifikationspraksisser [”You can also say that” – negotiations of knowledge and language norms in practices of identification among a group of students]. MA thesis, Roskilde University, Roskilde.

Dreier, Birte. 2014. Angepasst mehrsprachig: Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen [Adapted multilingual: The negotiation of linguistic norms among adolescents]. In Globalisering, sprogning og normativitet - online og offline[Globalization, languaging and normativity - online and offline], ed. Janus Spindler Møller and Lian Malai Madsen, 167–202. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 70. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Halling, Iben Friis, and Maria Colberg Jensen. 2014. “Jeg er ikke banderelateret, men jeg er stadig fra kvarteret” – sproglige identitetskonstruktioner blandt unge på facebook [”I am not related to gangs but I am still from the neighbourhood” – linguistic idenitity constructions among youth on facebook]. In Globalisering, sprogning og normativitet - online og offline [Globalization, languaging and normativity - online and offline], ed. Janus Spindler Møller and Lian Malai Madsen, 13–46. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 70. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Hyttel-Sørensen, Liva, and Andreas Stæhr. 2014. Normativitet som social ressource på Facebook [Normativity as a social resource on Facebook]. Nydanske Sprogstudier 46: 67–102.

Hyttel-Sørensen, Liva. Forthcoming. Gangster talk on the phone – analyses of a mass media parody of a contemporary urban vernacular in Copenhagen and its reception. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Jørgensen, Jens Normann, and Janus Spindler Møller. 2014. Polylingualism and languaging. In The Routledge companion to English studies, ed. Constant Leung and Brian V. Street, 67–83. London: Routledge.

Jørgensen, Jens Normann, Martha Sif Karrebæk, Lian Malai Madsen, and Janus Spindler Møller. 2011. Polylanguaging in superdiversity. In Language and superdiversities, vol. 13, ed. Jan Blommaert, Ben Rampton and Massimiliano Spotti, 23–37.

Jørgensen, Jens Normann. 2012. Ideologies and norms in language and education policies in Europe and their relationship with everyday language behaviours. Language, Culture and Curriculum 25 (1): 57–71.

Karrebæk, Martha Sif. 2012. "What's in Your Lunch Box Today?": Health, Respectability, and Ethnicity in the Primary Classroom. Journal of Linguistic Anthropology 22 (1): 1–22.

Karrebæk, Martha Sif. 2012. Authority relations: The mono-cultural educational agenda and classrooms characterized by diversity. Naldic Quarterly 10 (1): 33–37.

Karrebæk, Martha Sif. 2013. 'Don't speak like that to her!': Linguistic minority children's socialization into an ideology of monolingualism. Journal of Sociolinguistics 17 (3): 355–375.

Karrebæk, Martha Sif. 2013. Fodboldkort i indskolingen: Literacy, populærkultur og polycentricitet i en minoritetsdrengs hverdagsliv. Football cards in primary school: Literacy, popular culture and polycentricity in the everyday life of a minority boy. Nordand 8 (2): 9–31.

Karrebæk, Martha Sif. 2013. Lasagna for Breakfast: The Respectable Child And Cultural Norms Of Eating Practices In A Danish Kindergarten Classroom. Food, Culture & Society16 (1): 85–106.

Karrebæk, Martha Sif. 2014. Er det sundt? Om minoritets-majoritetsrelationer i skolen – i rugbrødets tegn [‘Is it healthy? On minority-majority relations in school - in the name of rye bread’]. In Globalisering, sprogning og normativitet - online og offline [Globalization, languaging and normativity - online and offline], ed. Janus Spindler Møller and Lian Malai Madsen. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 70. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Karrebæk, Martha Sif. 2014. Healthy beverages?: The interactional use of milk, juice and water in an ethnically diverse kindergarten class in Denmark. In Language and food: Verbal and nonverbal experiences, ed. Polly Ellen Szatrowski, 279–300. Pragmatics & Beyond New Series, vol. 238. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Karrebæk, Martha Sif. 2014. Rye bread and halal: Enregisterment of food practices in the primary classroom. Language & Communication 34: 17–34.

Karrebæk, Martha Sif. Forthcoming. ”I am lucky I can speak Arabic”: A linguistic minority child’s socialization into an ideology of double monolingualism in super-diversity. In Creativity and continuity. Perspectives on the dynamics of language conventionalization, ed. Dorthe Duncker and Bettina Perregaard. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Karrebæk, Martha Sif. Forthcoming. Arabs, Arabic and urban languaging: Polycentricity and incipient enregisterment among primary school children in Copenhagen. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Karrebæk, Martha Sif. In press. Rye bread for lunch, lasagne for breakfast: Enregisterment, classrooms and national food norms in superdiversity. In Wasted language: Superdiversity and the sociolinguistics of the interstices, ed. Massimiliano Spotti, Karel Arnaut and Martha Sif Karrebæk. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.

Karrebæk, Martha Sif, and Narges Ghandchi. Forthcoming. ‘Pure’ Farsi and Political sensitivities: Language and Ideologies in Farsi complementary Language Classrooms in Denmark. Journal of Sociolinguistics.

Karrebæk, Martha Sif, Andreas Stæhr, Anu Muhonen, and Kasper Juffermans. Forthcoming. Negotiating norms on social network sites: Polycentric normativities in superdiversity. In Creativity and continuity. Perspectives on the dynamics of language conventionalization, ed. Dorthe Duncker and Bettina Perregaard. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Karrebæk, Martha Sif, Lian Malai Madsen, and Janus Spindler Møller. Forthcoming. Introduction. Everyday Languaging: Collaborative research on the language use of children and youth. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Knoop-Henriksen, Line. 2013. “www.lærogstav.dk” – En sociolingvistisk undersøgelse af sproglige, sociale og kulturelle normer og praksisser i superdiversiteten ["www.learntospell.dk" – A sociolinguistic study of linguistic, social and cultural norms and practices in superdiversity]. MA thesis, University of Copenhagen, Copenhagen.

Lange, Simon Bierring. 2014. Kan konversationsanalyse bidrage i analyser af identitetsarbejde og sociale relationer på facebook?. In Globalisering, sprogning og normativitet - online og offline [Globalization, languaging and normativity - online and offline], ed. Janus Spindler Møller and Lian Malai Madsen, 123–145. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 70. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Leppänen, Sirpa, Thomas Rørbeck Nørreby, and Janus Spindler Møller. Forthcoming. Authenticity, Normativity and Social Media. Discourse, Context and Media.

Lundqvist, Ulla. Forthcoming. Social identification of a “smart student” in the Arabic complementary classroom. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Madsen, Lian Malai. 2011. Interactional renegotiations of educational discourses in recreational learning contexts. Linguistics and Education 22 (1): 53–67.

Madsen, Lian Malai. 2013. "High" and "low" in urban Danish speech styles. Language in Society 42 (2): 115–138.

Madsen, Lian Malai. 2014. Heteroglossia, voicing and social categorisation. In Heteroglossia as practice and pedagogy, ed. Adrian Blackledge and Angela Creese, 41–58. Amsterdam: Springer.

Madsen, Lian Malai. Forthcoming. Investigating a register label: Integrated speech in Copenhagen. In Registers of Communication, ed. Asif Agha and Frog. Studia Fennica Linguistica. Helsinki: Finnish Literature Society.

Madsen, Lian Malai. Forthcoming. Rap music, education and discourses on integration. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Madsen, Lian Malai. In press. Social status relations and enregisterment. In Wasted language: Superdiversity and the sociolinguistics of the interstices, ed. Massimiliano Spotti, Karel Arnaut and Martha Sif Karrebæk. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.

Madsen, Lian Malai, and Bente Ailin Svendsen. 2014. Contemporary urban voices. In Adolescents in multilingual contexts in Europe and beyond, ed. Bente Ailin Svendsen and Jacomine Notier. Cambridge: Cambridge University Press.

Madsen, Lian Malai, and Martha Sif Karrebæk. In press. Urban classrooms, polycentricity and sociolinguistic resources. In Linguistic ethnography: Interdisciplinary explorations, ed. Julia Snell, Sara Shaw and Fiona Copland. London: Palgrave.

Madsen, Lian Malai, Janus Spindler Møller, and Jens Normann Jørgensen. 2010. “Street language” and “Integrated”: Language use and enregisterment among late modern urban girls. In Ideological constructions and enregisterment of linguistic youth styles, ed. Lian Malai Madsen, Janus Spindler Møller and Jens Normann Jørgensen, 81–113. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 55. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Madsen, Lian Malai, Martha Sif Karrebæk, and Janus Spindler Møller (ed.). Forthcoming. Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth. Berlin: Mouton de Gruyter.

Møller, Janus Spindler. 2011. "Din sorte sort!": Polysprogning blandt unge i superdiversiteten ["You black black!": Polylanguaging among youth in superdiversity]. In Tosprogethed i Danmark 1985-2010, ed. Anne Holmen, Juni Söderberg Arnfast and Jakob Steensig, 26–43. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 61. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Møller, Janus Spindler. Forthcoming. The enregisterment of minority languages in a Danish classroom. In Registers of Communication, ed. Asif Agha and Frog. Studia Fennica Linguistica. Helsinki: Finnish Literature Society.

Møller, Janus Spindler. Forthcoming. We drive your buses! - sociolinguistic reactions to nationalism among young languagers in Copenhagen. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Møller, Janus Spindler. In press. “You black black”: Polycentric norms for the use of terms associated with ethnicity. In Wasted language: Superdiversity and the sociolinguistics of the interstices, ed. Massimiliano Spotti, Karel Arnaut and Martha Sif Karrebæk. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.

Møller, Janus Spindler, and Jens Normann Jørgensen. 2011. Enregisterment among adolescents in superdiverse Copenhagen. In Language enregisterment and attitudes, ed. Janus Spindler Møller and Jens Normann Jørgensen, 99–122. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 63. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Møller, Janus Spindler, and Jens Normann Jørgensen. 2011. Linguistic norms and adult roles in play and serious frames. Linguistics and Education 22 (1): 68–78.

Møller, Janus Spindler, and Jens Normann Jørgensen. 2013. Organizations of language among Adolescents in superdiverse Copenhagen. International Electronic Journal of Elementary Education 6 (1): 23–42.

Nassri, Lamies. 2011. "Yeah, you are not completely invisible" - the effects of differences and attitudes in team ethnography. In Language enregisterment and attitudes, ed. Janus Spindler Møller and Jens Normann Jørgensen, 77–98. Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 63. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Nassri, Lamies. 2012. ”Os” og ”Dem” - Et studie af de dominerende offentlige diskursers påvirkning på nutidige københavnske unges situationelle konstruktion og forhandling af identitet. Unpublished prisopgave, University of Copenhagen, Copenhagen.

Nassri, Lamies. Forthcoming. “Well, because we are the One Direction girls” – Popular culture, friendship, and social status in a peer group. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Nørreby, Thomas Rørbeck. 2012. "Jamil Perkersen Nielsen Rasmussen” - en sociolingvistisk undersøgelse af identitet og etnicitet i superdiversiteten. Copenhagen studies in bilingualism, vol. 67. Prisopgave. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Nørreby, Thomas Rørbeck. Forthcoming. Ethnic identifications in late modern Copenhagen. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Stæhr, Andreas. 2010. ’Rappen reddede os’. Et studie af senmoderne storbydrenges identitetsarbejde i fritids- og skolemiljøer København. [’Rap saved us’. A study of late modern urban boys’ identity work in leisure and school environments in Copenhagen. Copenhagen studies in bilingualism, vol. 54. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Stæhr, Andreas. 2014. Social media and everyday language use among Copenhagen youth. PhD dissertation, University of Copenhagen, Copenhagen.

Stæhr, Andreas. 2014. Appropriation of transcultural flows among Copenhagen youth - the case of Illuminati. In Digital language practices in superdiversity, ed. Jannis Androutsopoulos and Kasper Juffermans. Discourse, Context and Media [Special Issue].

Stæhr, Andreas. Forthcoming. Languaging and normativity on Facebook. In Wasted language: Superdiversity and the sociolinguistics of the interstices, ed. Massimiliano Spotti, Karel Arnaut and Martha Sif Karrebæk. Clevedon, Avon: Multilingual Matters.

Stæhr, Andreas. Forthcoming. Normativity as a social resource in social media practices. In Everyday Languaging. Collaborative research on the language use of children and youth, ed. Lian Malai Madsen, Martha Sif Karrebæk and Janus Spindler Møller. Berlin: Mouton de Gruyter.

Stæhr, Andreas, and Lian Malai Madsen. 2015. Standard language in urban rap: Social media, linguistic practice and ethnographic context. Language and Communication.

Downloadable working papers

Karrebæk, Martha Sif. 2011. Understanding the value of milk, juice and water: The interactional construction & use of healthy beverages in a multi-ethnic classroom. Working Papers in Urban Language and Literacies 83. London: King’s College London.

Karrebæk, Martha Sif, and Narges Ghandchi. 2014. The very sensitive question: Chronotopes, insecurities and Farsi heritage language classrooms. Tilburg Working Papers in Culture Studies 118.

Madsen, Lian Malai, Martha Sif Karrebæk, and Janus Spindler Møller. 2013. The Amager project: A study of language and social life among minority children and youth. Working Papers in Urban Language and Literacies 102. London: King’s College London.

Madsen, Lian Malai. 2011. Social status relations and enregisterment in contemporary Copenhagen. Working Papers in Urban Language and Literacies 72. London: King’s College London.

Møller, Janus Spindler, and Jens Normann Jørgensen. 2012. Enregisterment among adolescents in superdiverse Copenhagen. Tilburg Working Papers in Culture Studies 28.

Stæhr, Andreas. 2014. Metapragmatic activities on Facebook: Enregisterment across written and spoken language practices. Working Papers in Urban Language and Literacies 124. London: King’s College London.

Stæhr, Andreas, and Lian Malai Madsen. 2014. Standard language in urban rap: Social media, linguistic practice and ethnographic context. Tilburg Working Papers in Culture Studies 94.

 

Forskere

Eksterne forskere

 • Birte Dreier
 • Hamida Naji
 • Narges Ghandchi
 • Özgün Nergiz

Interne forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Astrid Ag Lektor +4535328486 E-mail
Janus Spindler Møller Lektor +4535335742 E-mail
Juni Søderberg Arnfast Lektor +4535329309 E-mail
Lian Malai Madsen Professor +4535328319 E-mail
Martha Sif Karrebæk Professor +4535329400 E-mail