Københavnerstudier i Hverdagssprogning – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Centre og forskergrupper > Københavnerstudier i H...

I forskergruppen Københavnerstudier i Hverdagssprogning undersøger vi hvordan unge mennesker i nutidens storby socialiseres gennem sprog og anvender sprog i hverdagen.

Vi interesserer os for sprog og sprogbrug som social praksis – det vi med afsæt i J. Normann Jørgensens arbejde kalder sprogning. Fra forskellige vinkler beskæftiger vi os med hvordan børn og unge forstår, forandrer og (gen)skaber den sociale verden gennem sprog.

Fokusemner

  • Mad og socialisering
  • Registergørelse, sproglig variation og - forandring
  • Sproglige normer og ideologier
  • Sprog i familien
  • Populærkultur og fritidsfællesskaber
  • Sociale medier
  • Modersmålsundervisning
  • Social kategorisering