Mediekultur & Tværmedialitet

Formålet med gruppen er at etablere et medievidenskabeligt forskningsforum, der har fokus på undersøgelsen af den aktuelle mediekultur. Centralt i gruppens arbejde står spørgsmål om, hvordan medieformer og mediegenrer (på film, tv og sociale medier) udvikles, integreres og bliver tilgængelige på digitale platforme, og om hvordan deltagerkultur og fankultur medvirker til at skabe nye mediefortællinger. Det er også centralt i gruppens arbejde at undersøge det digitale mediemiljø som udgangspunkt for nye læringsformer og dannelsesformer. Det teoretiske udgangspunkt er en kombination af medievidenskabelige tilgange (mediesociologi, -kulturteori og –genreteori), receptionsteori og metoder til empiriske undersøgelser.

Forskningsemner

  • Tværmedialitet og fankultur
  • E-læring og dannelse
  • Celebritykultur og digitale mediegenrer
  • De nye tv-serier – æstetik og genrer

Formålet med forskergruppen er i første omgang at styrke den medievidenskabelig forskning på INSS og skabe grobund for yderligere medievidenskabelige forskningssamarbejder.

Aktiviteter

  • Forskergruppen stræber efter at arrangere en Mediedag på Dansk (åbent forskningsseminar 2 gange årligt). Første Mediedag blev afholdt efteråret 2015.

  • Helle Kannik Haastrup var medarrangør på konferencen European Cinemas, Intercultural Meetings: Aesthetics, Politics, Industry, History efteråret 2015.

  • Forskersamtale i TV2 Lorrys programrække Perspektiv om nye tv-serier, 29. november 2015. Læs mere her.

  • Forskergruppen afholder møde efter aftale tre gange i semestret.

Navn Titel Telefon E-mail
Haastrup, Helle Kannik Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328361 E-mail
Lauridsen, Palle Schantz Lektor +4535328369 E-mail
Olesen, Mogens Lektor +4535328357 E-mail

Kontakt

Leder af forskergruppen
Palle Schantz Lauridsen