Christina Fogtmann Fosgerau
Christina Fogtmann Fosgerau

Lektor

Jeg arbejder empirisk og teoretisk med forståelser mellem mennesker i interaktion. Særligt er jeg interesseret i de forståelsesprocesser der relaterer sig til at forstå hinandens mentale tilstande, især de følelser der knytter sig til hvad vi selv og andre siger og gør. Jeg forsøger at besvare spørgsmål som: Hvad betyder det for de relationer vi kan skabe når vi tager højde for hinandens følelser i interaktioner, hvorfor er vi ikke altid i stand til at forstå hinandens mentale tilstande, og hvordan udpeger vi når forståelser af mentale tilstande i interaktion foregår og ikke foregår?

Aktuel forskning

 • Forståelse af depression. En undersøgelse af forståelser hos praktiserende læger og psykiatere.
 • Mentalisering mellem anbragte unge og deres plejere. Et interventionsstudie på en institution for anbragte unge.

Primære forskningsområder

 • Forståelser og forståelsesudfordringer
 • Mentaliseringsteori
 • Udpegning af mentaliseringsprocesser gennem interaktionsanalytiske metoder
 • Emotioner i interaktion
 • Resiliens
 • Læge-patient interaktion
 • Interaktion mellem anbragte børn og unge og deres plejere
 • Psykodynamiske teoridannelser og interaktionsanalyse

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning

Jeg underviser bredt inden for sprogpsykologiens områder, men især i

 • Sprogpsykologisk kommunikationsanalyse, herunder metoderne systemisk funktionel lingvstik, konversationsanalyse og diskursanalyse
 • Indføring i sprogpsykologi - forståelsens psykologi, herunder i mentaliseringsteori, theory of mind, psykodynamiske teoridannelser, tilknytningsteori, kognitionspsykologi

Vejledning

Jeg vejleder inden for alle sprogpsykologiens områder, oftest i emner relateret til

 • mentaliseringsteori
 • følelser og emotioner
 • interaktionsanlyse
 • systemisk funktionel lingvistik
 • relationsdannelser
 • forståelsesudfordringer
 • psykodynamisk teori og interaktionsanalyse
 • tilknytningsteori

ID: 13512