Henrik Blicher

Henrik Blicher

Lektor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - litterær kontekstualisering, Jens Baggesens forfatterskab, barok, litterær romantik og Schack Staffeldt, retorik, allegori, litteraturhistorie 1500-1900, stilhistorie, litteraturhistorieskrivning, boghistorie og filologi

ID: 8747