Jeppe Lindquist Barnwell

Jeppe Lindquist Barnwell

Ph.d. stipendiat

Jeg er ph.d.-studerende ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Nors.

I mit projekt undersøger jeg samspillet mellem forfatter og museumsinspektør Peter Seebergs (1925-1999) skønlitterære og faglitterære virke.  Hovedformålet er at undersøge den indflydelse, Seebergs museumsarbejde har haft på hans måde at skrive skønlitteratur på, samt den indflydelse, hans skønlitteratur har haft på hans historiske, arkæologiske og anden museumsrelaterede produktion. Et delmål med projektet er desuden at udarbejde en komplet, kommenteret bibliografi over hele Seebergs skønlitterære og faglitterære forfatterskab.

ID: 216962120