Johnny Kondrup

Johnny Kondrup

Professor

Uddannelse

• Dr. phil. fra Odense Universitet 1994.
• Lic. phil. i Nordisk filologi fra Københavns Universitet 1985.
• Pædagogikumskandidat fra Haderslev Katedralskole 1982.
• Mag. art. i Nordisk sprog og litteratur fra Odense Universitet 1981.
• Tildelt universitetets guldmedalje 1981.

Ansættelser

• Professor i Nordisk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab fra 2012. 
• Udgaveleder for Grundtvigs Værker, Aarhus Universitet, 2010-13.
• Lektor i Dansk litteratur ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 1998-2012.
• Forskningslektor ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret, København, og leder af centerets editionsfilologiske afdeling 1993-98.
• Forskningsrådsstipendiat ved Nordisk Institut, Odense Universitet, 1989-91 og 1993.
• Højskoleforstander 1986-87.
• Kandidatstipendiat ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 1982-85.

Øvrigt

• Medlem af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (Kildeskriftselskabet) siden 2022.

• Medlem af Det norske språk- og litteraturselskap siden 2016.

• Medlem af redaktionskomiteen for Samlaren (Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur) siden 2013.

• Medlem af bestyrelsen for Landsdommer V. Gieses Legat siden 2008, formand fra 2021.

• Medlem af Det Norske Videnskaps-Akademi siden 2005.

• Medlem af styregruppen for Henrik Ibsens Skrifter (Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo) 1998-2009.

• Stifter af Nordisk Netværk for Editionsfilologer (www.nnedit.org) og medlem af netværkets planlægningsgruppe 1995-2015.

• Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab siden 1990. Medlem af bestyrelsen fra 2020, formand fra 2021.

ID: 7821