Sofie Jeholm

Sofie Jeholm

Ph.d. stipendiat

Primære forskningsområder

Kønsstudier, queer teori, migrationsstudier, affekt teori, kærlighed, familiesammenføring, governmentality, biopolitik

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: The Function of Attachment in Cases of Family Reunification

Mit ph.d.-projekt er en del af rammeprojektet Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA), som undersøger, hvordan og med hvilke effekter det juridiske og psykologiske begreb "tilknytning" regulerer forskellige former for kærlighedsmigration, herunder familiesammenføring, som mit individuelle projekt søger at belyse.

 

Ph.d.-projektet udfører en diskursiv og affektteoretisk analyse af afgørelser i sager om familiesammenføring, specifikt med henblik på, hvordan ansøgernes "tilknytning" til Danmark bedømmes og vurderes fra og med tilknytningskravets indførsel i år 2000 og frem til 2018.

 

Læs mere om LOVA her: https://koensforskning.ku.dk/forskning/lova/

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har tidligere undervist i kurserne:

  • Kønsforskningens teori og praksis
  • Cyborgs, gudetricks og kvantemekanik / Køn og videnskab

 

Jeg vejleder desuden BA- og specialestuderende.

ID: 165028351