Genresignatur. Sære genrebetegnelser i den nyeste litteratur

Genresignatur anno 2018: Ursula Andkjær Olsens Krisehæfterne med genresignaturen "Roman + Spejl".

Foredrag i Selskab for Nordisk Filologi 29. nov. 2018 af Jacob Ølgaard Nyboe, ekstern lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Download foredraget i mp3-format (45 minutter)
(Og se evt. også de medfølgende slides i Prezi-format)

Skønlitterære bøger kan gennem en genreangivelse på forsiden foretage en selvkarakteristik, der samtidig er en indikation af, hvordan tekstens afsender(e) gerne vil have, at den skal læses – fx som roman i modsætning til som selvbiografi. Via genreangivelsen præges de potentielle læseres forventninger til selve teksten, og der etableres et rum for forhandling.

Foredraget omhandler en tendens i nyere dansk litteratur (1960-2016) til at bryde med de etablerede genrekategorier og gennem en unik, ukonventionel genremærkat (en genresignatur) at postulere en genremæssig særstatus. Der er således tale om genresignaturer, når Svend Åge Madsen karakteriserer et tidligt værk som uroman, når Lars Skinnebach udsender en samling af genrer, eller når Hans Otto Jørgensen skriver en Andy Warhol-komposition. Genresignaturen kan ses som et kondenseret udtryk for værkernes (litteratur)politiske projekter – og den spiller en rolle i receptionen.