Alex Speed Kjeldsen

Alex Speed Kjeldsen

Lektor

Primære forskningsområder

Bornholmsk dialekt, ældre nordisk (især islandsk) skrift- og sproghistorie, digital editionsfilologi

Interesseområder

Leksikografi og anvendelse af sprogteknologiske værktøjer på ikke-standardiserede kilder, navnlig middelalderkilder og dialekttekster

Aktuel forskning

I min forskning fokuserer jeg primært på bornholmsk dialekt og forskellige aspekter af (ældre) nordisk sprog- og skrifthistorie samt (digital) editionsfilologi.

Bornholmsk Ordbog

Jeg arbejder på udviklingen af en stor bornholmsk metaordbog, der forener en lang række leksikalske ressourcer. Størstedelen af materialet har ikke tidligere været udgivet. Fra ordbogens hjemmeside, bornholmskordbog.ku.dk, kan man søge samlet i alle glossarerne. Hjemmesiden giver også adgang til en række andre ressourcer, bl.a. et søgbart korpus af bornholmsksprogede tekster og en bornholmsk grammatik. Projektet skulle gerne føre til en egentlig genoptagelse af det store bornholmske ordbogsprojekt, der reelt har ligget i dvale siden 1940’erne. Læs mere om projektet her og her eller se et foredrag om det her (fra projektets indledende fase).

LexText: Kulturarv i ord og kilder

Jeg leder forskningsgruppen LexText: Kulturarv i ord og kilder, der forsker i sproglige kulturarv ud fra en tværfaglig tilgang. Gruppen opererer således i krydsfeltet mellem leksikografi, korpuslingvistik og editionsfilologi med tydelige aftryk fra dialektologi, historisk lingvistik, (historisk) sociolingvistik, navneforskning og sprogteknologi. Fælles for gruppens tilgange er et historisk perspektiv, der hviler på et solidt empirisk grundlag.

Digital editionsfilologi og sproghistorie

Jeg arbejder på en digital udgave af det store islandske kongesagahåndskrift Morkinskinna (det rådne eller møre håndskrift), GKS 1009 fol. Udgaven vil udkomme som første bind i serien Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ (forventet ultimo 2022).

Som led i mine studier af islandsk skrift og sprog har jeg arbejdet på en udgave af samtlige islandske originaldiplomer (offentlige) breve fra ca. 1300 til 1450. En foreløbig version af udgaven er tilgængelig herfra. Denne version rummer blot ca. 10 % af det samlede korpus.

Skrift og tekst i tid og rum

Sammen med Anne Mette Hansen er jeg projektleder for det Velux-finansierede projekt Skrift og tekst i tid og rum hvis mål er at skabe et helt nyt og tværvidenskabeligt grundlag for udforskningen af danske tekster fra middelalderen. Det gøres ved at etablere interaktive digitale udgaver af diplomer fra Skt. Clara Kloster i Roskilde, Danmarks største klosterarkiv med omkring 470 diplomer fra perioden 1253–1551. Projektet skulle gerne føre til en række nye metodiske indsigter og erkendelser, bl.a. i relation til kriterier for datering og lokalisering af middelaldertekster, samt kriterier for at man kan identificere den enkelte skriver.

ID: 40091366