Sociolingvistik, diversitet og aktion – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Projekter ved NorS > Sociolingvistik, diver...

Sociolingvistik, diversitet og aktion

Forskningsnetværkssamarbejde i 2017 og 2018 finansieret af en bevilling fra Det Frie Forskningsråd.

Forskningsfokus og formål

I takt med at befolkningssammensætningen i Europa er blevet mere mangfoldig er social sammenhængskraft og uddannelsesmæssig ulighed kommet på dagsordenen både i politiske og akademiske diskussioner. Her er der enighed om at sprog spiller en central rolle for deltagelse i uddannelse, men hvilken rolle, er der uenighed om. Der findes nemlig to fremtrædende, men modstridende, positioner:

  • Den ene argumenterer for at mindretalselever bliver dårligere stillet i skolen fordi standardsprogbrug er dominerende og at de ville være bedre stillet hvis skolen var mere sproglig fleksibel 
  • Den anden fremhæver at eleverne har brug for bedre standardsproglige kompetencer for at større mobilitet og bedre integration kan opnås.

SODIAC-netværket vil samle forskere med baggrund i socio- og anvendt lingvistik, pædagogik og musikalsk antropologi samt praktikere fra kreative ungdomsprojekter og kommunalpolitik for at finde ud af hvordan vi kan komme videre fra dette dilemma. Hvad kan vi lære af hinanden på tværs af nationale, disciplinære og professionelle grænser? Hvordan kan vi på dette grundlag forbedre sociolingvistisk teori og forskning i sproglig mangfoldighed og uddannelse? Og hvordan forbedrer vi derigennem forskningens sammenhæng med praksis?

De deltagende forskere (se detaljer til højre) bidrager med forskelligt fokus:

  • Kings College London på kreative sproglige projekter og skolegang;
  • L’Université libre de Bruxelles på sprogpolitik og medieudbredelse;
  • Københavns Universitet på fritidsaktiviteter og hip hop kultur og VIA UC på læsning og læreruddannelse.

Planlagte aktiviteter i netværket

Netværkets aktiviteter vil omfatte workshops, arbejdsuger, konferencer og fælles publikationer. Vi holder vores første workshop i marts 2017 i London.