SoMeFamily – Sprog og Sociale Medier i Familien

På projektet SoMeFamily undersøgte vi sociale mediers kommunikative funktioner i familien. Vi belyste dette gennem etnografiske observationer og analyser af forskellige familiemedlemmers hverdagssprogbrug på og omkring sociale medier.

Projektets data blev indsamles i 14 familier, der blev udvalgt på baggrund af tre måneders etnografi blandt unge i to gymnasieklasser i København. Gennem en analyse af, hvordan disse familier rent faktisk bruger og taler om sociale medier, undersøgte projektet endvidere, hvordan sociale medier påvirker familiesocialisering – nærmere betegnet de sproglige og sociale aktiviteter og kulturer, der konstituerer en familie.

Projektet biddrager således med ny viden om, hvordan sociale medier påvirker måden at være familie på i dag. Denne viden er ikke kun relevant og vigtig for forskningen, men frembringer viden om familieliv generelt og kan danne udgangspunkt for andre faggruppers diskussioner af brugen af sociale medier i familier.

Læs om projektet på DFF’s hjemmeside.

 

 

 

Forskelle i kommunikation og sprog mellem forældre og unge

Vi studerede forskellene mellem unge og deres forældres sprogbrug i digital kommunikation. Der er mange, og både de unge og de ældre er bevidste om dem. For eksempel skriver de unge korte beskeder, imens forældre skriver lange og, ifølge dem selv, sammenhængende beskeder. Forældrene går også mere op i retskrivning. Det gør de unge ikke, når de skriver beskeder med hinanden, de er mere optaget af indholdet og formålet og det kommunikative flow – flere hurtige beskeder frem for færre lange. Det gør også, at de unge bruger færre emojis, for de tager tid at sætte ind. Forældrene bruger flere emojis, fordi de synes, de er hyggelige.

Sociale medier giver familiens hverdagssprog en ny dimension

Hjemme hos eleverne observerede vi, at sociale medier har givet hverdagskommunikationen en digital dimension. Det er en ekstra mulighed, man reflekterer over, når man vil kommunikere – men ikke en forhindring. 

Vi finder at telefonen bruges til at koordinere dagligdagen, skabe tryghed, udtrykke affektion og som omdrejningspunkt for fælles familiesamvær. Det viser, at det ofte ikke giver mening at behandle skærmtid som adskilt fra øvrig tid eller som en mindre virkelig platform for socialt samvær end såkaldt skærmfri tid.

Det gælder også, når børnene bevæger sig uden for hjemmets fire vægge. Mobiltelefoner og sociale medier giver forældrene et glimt ind i de unges liv, man ikke havde før. Samtidig har forældrene fået mulighed for at opdrage og selvstændiggøre deres børn på afstand. Den tilgængelige kontakt kan dog også medføre dilemmaer i forhold til hvor grænserne mellem omsorg og overvågning skal drages.

Vi oplevede, at forældrene havde respekt for de unges grænser, fx kiggede de ikke deres telefoner igennem. Kun tre ud af de 14 familier, vi observerede, brugte tracking som Find My iPhone til at se, hvor deres unge menneske var. Og i alle tre tilfælde var det efter aftale med den unge.

Sociale medier bruges både til fællesskab og konflikt

Sociale medier spiller på godt og ondt en stor rolle i unges fællesskaber. Vi kunne se, at de unge er opmærksomme på at sætte rammer, der muliggør det gode fællesskab, og det fællesskab tager de også med ind på sociale medier. Men når der opstår konflikt, inkluderes de sociale medier også. Og de unge er utroligt bevidste om mediernes virkemidler.

I konfliktsituationer har de unge en praksis med at udstille hinandens handlinger ved at dele screenshots af hinandens beskeder. Det er et stærkt magtgreb. De unge er superopmærksomme på mulighederne i de forskellige sociale mediekanaler. De bestemmer, hvem og hvad, der skal udstilles over for hvem. Det kan medvirke til at konflikter eskalerer, idet deling af screenshots er en voldsom optrapning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelorprojekter og kandidatspecialer skrevet ud fra SoMeFamily-projektets datakorpus:

  • Specialeafhandling: ”Performativt identitetsarbejde i online og offline skolekontekster: Et studie af to gymnasieelever på et senmoderne københavnsk gymnasium” (Johannes H. Nielsen) (vejleder Andreas C. Stæhr) (31.03.2019)
  • Specialeafhandling: ”Generationsforskelle på de sociale medier: en sproglig etnografisk undersøgelse af unge og deres forældres sprogbrug online” (Marianne H. Hansen) (vejleder Andreas C. Stæhr) (31.03.2020)
  • Bacheloropgave: ”Unges emojibrug i semioffentlige og private online kontekster” (Laura B. Rosendal) (vejleder Andreas C. Stæhr) (02.01.2021)
  • Bacheloropgave: ”Den private og den offentlige selvfremstilling på Instagram” (Trine Ruhave Gaba) (vejleder Thomas R. Nørreby) (02.01.2020)
  • Bacheloropgave: ”Unge kvinder i en perfekthedskultur på SoMe” (Signe Sofie Kallfoed) (vejleder Thomas R. Nørreby) (17.08.2020)
  • Bacheloropgave: ”Medieideologier og sproglige generationsforskelle på det sociale medie Facebook” (Simone S. Svensson) (vejleder Thomas R. Nørreby) (04.01.21)
  • KA-opgave: ”Forskelle i unges emojibrug på Messenger og Instagram” (Lisa Brix Pedersen) (E2022) (vejleder Andreas C. Stæhr).
  • Specialeafhandling: ”Unges brug af engelsk i private og offentlige online kontekster” (Emma Thorsen) (vejleder Andreas C. Stæhr) (F2023)

 

Deltagere

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andreas Candefors Stæhr Lektor +4535335747 E-mail
Astrid Ag Lektor +4535328486 E-mail
Janus Spindler Møller Lektor +4535335742 E-mail
Lian Malai Madsen Professor +4535328319 E-mail

Studentermedhjælpere

  • Marianne Haugaard Hansen: kandidatstuderende i lingvistik
  • Johannes Højgaard Nielsen, studerende på sprogpsykologi 

Støttet af

Danmarks frie forskningsfond

Projektet SoMeFamily er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond under Sapere Aude-ordningen.

Projektperiode: 2018-2021 

PI: Andreas Candefors Stæhr

Populærformidling

Hansen, Carsten Munk (2023): Sociale medier og mobiltelefoner styrer ikke familiernes liv, Det Humanistiske Fakultet

Stæhr, Andreas Candefors (2023): Beskedskrivning derhjemme – hverdagssprogets digitale modaliteter, dialekt.dk.

Møller, Janus Spindler (2022): Post-panoptiske scenarier – om at udstille modparten i konflikter på nettet, dialekt.dk.

Møller, Janus Spindler (2021): Klassens SoMe-landskab, videnomlaesning.dk.