SoMeFamily – Sprog og Sociale Medier i Familien

På projektet SoMeFamily undersøger vi sociale mediers kommunikative funktioner i familien. Vi belyser dette gennem etnografiske observationer og analyser af forskellige familiemedlemmers hverdagssprogbrug på og omkring sociale medier.

Projektets data indsamles i ti familier, der er udvalgt på baggrund af tre måneders etnografi blandt unge i to gymnasieklasser i København. Gennem en analyse af, hvordan disse familier rent faktisk bruger og taler om sociale medier, undersøger projektet endvidere, hvordan sociale medier påvirker familiesocialisering – nærmere betegnet de sproglige og sociale aktiviteter og kulturer, der konstituerer en familie.

Projektet biddrager således med ny viden om, hvordan sociale medier påvirker måden at være familie på i dag. Denne viden er ikke kun relevant og vigtig for forskningen, men vil også kunne frembringe viden om familieliv generelt og kunne danne udgangspunkt for andre faggruppers diskussioner af brugen af sociale medier i familier.

Læs om projektet på DFF’s hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

Deltagere

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andreas Candefors Stæhr Lektor +4535335747 E-mail
Astrid Ag Lektor +4535328486 E-mail
Janus Spindler Møller Lektor +4535335742 E-mail
Lian Malai Madsen Professor +4535328319 E-mail

Studentermedhjælpere

  • Marianne Haugaard Hansen: kandidatstuderende i lingvistik
  • Johannes Højgaard Nielsen, studerende på sprogpsykologi 

Støttet af

Danmarks frie forskningsfond

Projektet SoMeFamily er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond under Sapere Aude-ordningen.

Projektperiode: 2018-2021 

PI: Andreas Candefors Stæhr