Astrid Ag

Astrid Ag

Lektor

Medlem af:

    Som en del af forskningsprojektet Speaking Up undersøger jeg med udgangspunkt i sproglig etnografi hvordan sproglige forskelle og kompetencer opfattes og opleves af lærer- og pædagogstuderende, og hvilke uddannelsesrelaterede konsekvenser forskellighederne kan have. 

    Jeg er også med i forskningsprojektet SoMeFamily som handler om sociale mediers kommunikative funktioner i familien. Her interesserer jeg mig især for hvordan sociale relationer og normer i familier forhandles i on- og offline interaktioner. 

    Tidligere har jeg som del af forskergruppen Københavnerstudier i Hverdagssprogning undersøgt sproglige og kulturelle praksisser blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund i skole- og familiekontekster og på sociale medier.

    ID: 21072706