Thomas Rørbeck Nørreby

Thomas Rørbeck Nørreby

Postdoc

Jeg er interaktionel sociolingvist og mine primære forskningsinteresser er sprog, mangfoldighed, læring, trivsel og uddannelse. Jeg er drevet af en interesse i at lære mere om oplevelsen af at være en del af nutidens mangfoldige skolemiljøer. Jeg går derfor til mine data med vægt på deltagerperspektivet og fokuserer analytisk på måderne hvorpå mine deltagere (elever og lærere) bruger sprog i forskellige dagligdags-situationer til at håndtere og organisere deres sociale relationer. Jeg forstår disse praksisser og oplevelser som både formet af og formende for samfundet hvilket gør det muligt for mig at relatere mine analytiske observationer til eksempelvis sociale stratifikationsprocesser i nutidens danske samfund.

Undervisnings- og vejledningsområder

Interaktionel sociolingvistik, ungdomssprog, læring og trivsel, social ulighed, sprogning, identitet, lingvistisk etnografi, konversationsanalyse, sociale medier

Primære forskningsområder

Sociolingvistik, ungdomssprog, læring og trivsel, etnicitet, identitet, sproglig etnografi, konversationsanalyse, social klasse, sociale medier, familiesocialisering

ID: 37397733