16. maj 2013

Danmarks Stednavne bind 26 er udkommet

Danmarks Stednavne bind 26 dækker stednavnene i det gamle Roskilde Amt og er udgivet af professor Bent Jørgensen fra Afdeling for Navneforskning.

Bindet er opbygget som sine forgængere med en grundig dokumentation af de enkelte navne efterfulgt af en argumenteret tolkning af det sproglige indhold. Materialet er ligeledes afgrænset efter kendt mønster, nemlig således at alle områdets gamle bebyggelsesnavne og et stort udvalg af de yngre behandles. Her går man ikke forgæves efter Trekroner, Lidtgodthuse, Roskilde, Søster Svenstrup eller Kirke Såby – for nu at nævne nogle tilfældige eksempler.

Udvælgelsesprincippet er i øvrigt sådan, at alt hvad der er overleveret i kilder indtil 1513 er dokumenteret og behandlet, uanset om det er bebyggelsesnavne eller naturnavne. Hovedvægten ligger på de bebyggelsesnavne, som tilhører den gamle landbo- og købstadskultur.

Det urbane islæt, som i vore dage præger en stor del af områdets kulturlandskab, hører hjemme i andre, endnu ikke planlagte udgivelser.

Læs mere om bogserien Danmarks Stednavne.

Se web-databasen over Danmarks stednavne.