25. marts 2015

Danske Talesprog bind 14 er udkommet

Danske Talesprog 14 indeholder seks artikler om dansk sprog før og nu.

To artikler beskæftiger sig med fonologisk variation i moderne dansk: Kjeld Kristensen fremlægger resultaterne af hans og nu afdøde Jens Normann Jørgensens længdeundersøgelse af smårodsstød hos yngre sjællændere i 1980érne og 20 år senere. Aleksandra Lillelund og Nicolai Pharao redegør for de sociale betydninger af addentalt /s/ og palatalt /t/ i københavnsk.

To artikler beskæftiger sig med varieteter af dansk, talt uden for Danmark: Karoline Kühl karakteriserer og sammenligner færødansk, sydslesvigdansk og bokmål, mens Iben Nyholm Debess, Sandra E. Saxov, Sóleyδ Thomsen og Tore Kristiansen beskæftiger sig med unge og ældre færingers holdninger til varianter af dansk, talt af færinger.

Danske Talesprog 14 afsluttes med to sproghistoriske bidrag. Marita Akhøj Nielsen diskuterer omfanget og kvaliteten af dialektstoffet i Moths Ordbog, og Lars Heltoft diskuterer indre at i et historisk perspektiv med udgangspunkt i Karen Margrethe Pedersens dialektgeografiske beskrivelse af dette syntaktiske fænomen.

Læs resumeer af artiklerne i dette bind og tidligere udgivne bind

Danske Talesprog udgives af Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialekt­forskning. Artiklerne falder inden for afdelingens forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, socio­ling­vistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Abonnement på tidsskriftet kan tegnes, og tidligere numre købes, hos Museum Tusculanums Forlag, Birketinget 6, 2300 København S. Tlf. 32 34 14 14, info@mtp.dk.