13. januar 2016

Danske Talesprog 2017 er klar til julehandelen

Danske Talesprog

Danske Talesprog 2017 indeholder seks artikler om dansk sprog og sprogbrug.

Læs resumeer af artiklerne i dette bind og tidligere udgivne bind

Årets nummer er redigeret af Asgerd Gudiksen og Tore Kristiansen og indledes med to sproghistoriske artikler og to artikler om sprogbrug i dagens Danmark: Karen Margrethe Pedersen fremlægger en undersøgelse af variationen mellem refleksivt sig/dem fra middelalder til vor tid. Inge Lise Pedersen argumenterer for at Martin Luther gennem sit krav til præsterne om en bogstavret læseudtale indirekte også kom til at præge udviklingen mod et dansk standardsprog – se kronik i Kristeligt Dagblad tidligere på året.

Ida Hjorth redegør i sit bidrag for en undersøgelse af variation mellem [i] og [e] (i fx midt og sidde), hvor hun dels har undersøgt hvilke forestillinger om geografisk tilhørsforhold der knytter sig til [i]-varianten, dels hvor udbredt denne variant er blandt unge og ældre i København og Næstved.

Anne Larsen & Marie Maegaard beskriver hvordan forældrene i syv dansk/engelsk-sprogede familier argumenterer for deres sprogvalg og herigennem fremstiller værdi og status af henholdsvis dansk og engelsk i Danmark. Derefter præsenterer Karoline Kühl, Jan Heegård Petersen, Gert Foget Hansen & Frans Gregersen et stort, nyt talesprogskorpus med dansk talt af danske udvandrere i USA, Canada og Argentina og redegør for de metodiske valg der er truffet ved etableringen af korpusset.

Dansk Talesprog 2017 afsluttes med Tore Kristiansens artikel om hvordan køn spiller ind i det store kvantitative sprogholdningsmateriale der blev indsamlet ved Sprogforandringscentret, Københavns Universitet.