Center for Dialektforskning

Center for Dialektforsknings hovedopgave består i forskning, uddannelse og formidling inden for

  • dialekter og regionalsprog i Danmark
  • sproglig variation og forandring
  • sammenhænge mellem sprog, individ og samfund

Centeret vedligeholder og udbygger store datasamlinger af dansk talesprog fra ældre seddelsamlinger til moderne, digitale optagelser.

Center for Dialektforskning skaber ny, vigtig samfundsrelevant viden om sprog og mennesker i tid og rum og om sproglig variation, form og betydning. Vores vision er at fremme forståelsen af den sproglige mangfoldighed ved at dokumentere sammenhænge mellem sprog og kultur i hele Danmark fra landbosamfundet over industrisamfundet til det senmoderne samfund.

Vores forskning sættes ind i større sammenhænge, så den bidrager til den internationale forskning og den faglige udvikling inden for sociolingvistik og dialektologi. Det er centralt for centerets forskning at analyser og teoriudvikling er empirisk baseret.

Vi lægger vægt på at dele vores viden og formidle den til offentligheden, fx i medier, gennem foredrag og på hjemmesiden dialekt.dk.

Historie

Centerets historie går tilbage til 1909 hvor Foreningen Danmarks Folkeminder oprettede et særligt Udvalg for Folkemål. Dette udvalg blev i 1922 en selvstændig institution under undervisningsministeriet og blev i 1960 knyttet til Københavns Universitet under navnet Institut for Dansk Dialektforskning.

I 2003 blev instituttet en afdeling under Nordisk Forskningsinstitut (NFI), og fra 2005-2015 deltog ansatte ved afdelingen i arbejdet på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (DGCSS). I 2017 fusionerede NFI med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og afdelingen fik status som center på det nye institut.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Gudiksen, Asgerd Lektor +4535328506 E-mail
Hovmark, Henrik Lektor +4535328497 E-mail
Kristiansen, Tore Professor emeritus +4535328511 E-mail
Maegaard, Marie Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328496 E-mail
Møller, Janus Spindler Lektor +4535335742 E-mail
Pedersen, Karen Margrethe Lektor emeritus +4535331298 E-mail
Quist, Pia Professor +4535328513 E-mail
Scheuer, Jann Lektor +4535328502 E-mail

Kontakt centret

Centerleder: Pia Quist 

Spørgsmål til centret kan sendes til dialekt@hum.ku.dk

Besøg dialekt.dk

Besøg dialekt.dk