Ann Dorrit Guassora

Ann Dorrit Guassora

Lektor

Jeg er tilknyttet som lektor på Center for Almen Medicin. Jeg er uddannet læge og arbejder primært med kvalitativ forskning. Jeg er leder af forskergruppen "Konsultation og Læring".

Primære forskningsområder

Min forskning har fokus på konsultationer i almen praksis og samarbejdet mellem læge og patient. Den seneste artikel, jeg har skrevet, handler om hvordan praktiserende læger tilpasser behandling til socialt sårbare patienter. Jeg har også skrevet om agenda setting i konsultationer, hvor patienten har flere helbredsproblemer. Aktuelt er jeg vejleder for et ph.d.-studie om praktiserende lægers relationskompetence og et om relationelle aspekter af videokonsultationer. 
I forskergruppen "Konsultation og læring" udvikler vi konsultationsformer og professionelle roller. Nye udviklinger i samfundet og i sygdomsmønstre kræver en tilsvarende udvikling i almen praksis og i mødet mellem lægen og forskellige borgere som patienter.
Jeg har løbende samarbejde med Afdeling for Sprogpsykologi på Institut for Nordiske Studier og er medlem af redaktionen i Tidskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

Interesseområder

Mine interesser er læge-patientforholdet, skam og tillid og konsultationsforskning. Jeg arbejder primært med kvalitative forskningsmetoder.

Sammen med Susanne Reventlow og Kirsti Malterud har jeg skrevet bogen ”22 temateorier til kvalitativ forskning”. Bogen giver et overblik over teorier, som kan være relevante i almenmedicinske kvalitative forskningsprojekter. Præsentationen af den enkelte teoretiker er kort og kædet sammen med en case fra almen praksis.

Vi håber bogen giver praktiserende læger lyst til at arbejde med teori. Vi mener også, bogen kan være interessant for andre sundhedsprofessionelle. https://www.youtube.com/watch?v=hp_Z6NnVU7U&t=2s

ID: 3491635