Ann Dorrit Guassora

Ann Dorrit Guassora

Lektor

Jeg er tilknyttet som forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis og som lektor (20%) på Afdeling for Almenmedicin ved Københavns Universitet. Jeg er uddannet læge og arbejder primært med kvalitativ forskning.

Primære forskningsområder

Aktuelt forskningsprojekt: Prioritering hos patienter med multimorbiditet.
Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan praktiserende læger prioriterer mellem flere behov i konsultationen.
Der findes flere modeller for hvordan den professionelle skal håndtere kronisk sygdom, men vi har ikke nogen forskningslitteratur om, hvordan man prioriterer mellem flere relevante problemer. Det er i dag op til den enkelte kliniker og patienten at finde ud af. 
Undersøgelsen baserer sig på analyse af konsultationer i almen praksis og interviews med praktiserende læger. 

Min ph.d.-afhandling "Balancing trust, morality, and relevance" (2008) handler om konsultationen i almen praksis som ramme for råd om rygestop. Undersøgelsen bygger på interviews med praktiserende læger og et udvalg af deres patienter med udgangspunkt i observation af deres egne konsultationer. I analysen har jeg  primært brugt Goffmans forståelse af samhandling (interaction).

Interesseområder

Mine interesser er læge-patientforholdet, skam og tillid og konsultationsforskning. Jeg arbejder primært med kvalitative forskningsmetoder.

Sammen med Susanne Reventlow og Kirsti Malterud har jeg skrevet bogen ”22 temateorier til kvalitativ forskning”. Bogen giver et overblik over teorier, som kan være relevante i almenmedicinske kvalitative forskningsprojekter. Præsentationen af den enkelte teoretiker er kort og kædet sammen med en case fra almen praksis.

Vi håber bogen giver praktiserende læger lyst til at arbejde med teori. Vi mener også, bogen kan være interessant for andre sundhedsprofessionelle. https://www.youtube.com/watch?v=hp_Z6NnVU7U&t=2s

ID: 3491635