Mediekultur & tværmedialitet (CMC)

Når vi møder medier i vores visuelle kultur, er de altid forbundet med andre medier. Vi streamer tv-serier på den bærbare og får vores nyheder via mobilen, ligesom vi kommunikerer på digitale platforme med memes og hashtags og nyder film sammen i biografen eller på streaming i forestillede fællesskaber. Men hvilken betydning har tværmedialiteten for vores mediekultur? Og hvad betyder tværmedialiteten for vores mediebrug og vores engagement både kulturelt og politisk?

Vores forskning undersøger hvordan:

  1. mediekulturen udfolder sig historisk og i det aktuelle digitale landskab med fokus på fx mediebegivenheder, sociale medier, film og tv-serier og celebritykultur på tværs af fin- og populærkultur.
  2. mediebrugen udfolder sig i fællesskaber som hverdagskommunikation eller som fankulturelle praksisser og som digital deltagerkultur i dialog og forhandling på tværs af medier og digitale platforme.

Tværmedialitet er både et grundvilkår for vores mediehverdag og et teoretisk rammebegreb for at undersøge denne. Analyser af tværmedialitet omfatter både de konkrete medieteksters æstetiske udtryk og aktuelle og historiske praksisser og fællesskaber. Det teoretiske afsæt er bredt med afsæt i en kombination af Cultural Studies-traditionen, medialiseringsteorier, medieøkologiske teorier samt kombinationer af sociologiske og æstetiske teorier. Metodisk arbejder vi både med kvalitative og kvantitative metoder.

 

Celebritykultur og fankultur som centrale fænomener i både digitalt og historisk perspektiv

Hvad er celebritykulturens kulturelle og politiske betydning i visuelle genrer og som fanpraksisser og fællesskaber? Hvilken betydning har det, når celebrities er rollemodeller på sociale medier, hvad er celebritykulturen rolle i filmkulturen aktuelt og i mediehistorisk perspektiv.

Digital aktivisme på tværs af platforme

Hashtag-aktivisme, klima-influencere og øko-celebrities, aktivisme omkring sport og mediebegivenheder, fan-fællesskaber og digitale praksisser.

Ekstremisme og misinformation på sociale medier

Hvordan ekstremisme og misinformation spredes via de forskellige platformes digitale affordances og via praksisser som memes, digital humor-kultur, “alternative-health” influencers, og LARPing.

Digital dannelse og didaktik

Hvilke didaktiske udfordringer og muligheder opstår, når digitale læremidler og platforme inddrages i og sætter rammer for undervisnings- og læringsprocesser? Hvilke digitale færdigheder, kompetencer og dannelsesforståelser opstår i vores digitaliserede samfund?

Film og tv-serier i den digitale mediekultur

Hvordan film og tv-serier eksisterer i en tværmedial mediekultur, hvor streamingplatforme og sociale medier sætter rammerne for en deltagerkultur, som opererer på tværs af den traditionelle distinktion mellem populær- og finkultur.

Mediehistorisk tværmedialitet

Hvordan kan man forstå konkrete mediers (fx fjernsynets) udbredelse og brug ud fra teknologiske, politiske, økonomiske og kultursociologiske perspektiv i samspillet med øvrige medier i det danske medielandskab?

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Haastrup, Helle Kannik Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328361 E-mail
Johansen, Mikkel Bækby Postdoc +4535332356 E-mail
Lauridsen, Palle Schantz Lektor +4535328369 E-mail
Olesen, Mogens Lektor +4535328357 E-mail
Petersen, Line Nybro Lektor +4535331096 E-mail

Tilknyttede forskere

  • Bissenbakker, Mons
  • Nebeling, Michael

Eksterne forskere

  • Fee, Annie, University of Lund
  • Wagenaar, Welmoed, University of Gronning 

Forskningsgruppeleder