Simon Poulsen

Simon Poulsen

Ph.d. stipendiat

Medlem af:

Jeg arbejder med de indoeuropæiske sprogs interne slægtsskab, men også med mange andre fonologiske og morfologiske aspekter af indoeuropæistikken. Deruodver interesserer jeg mig for andre sprogfamiliers sproghistorie, sproglig variation generelt, epigrafik og runologi.

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt har arbejdstitlen Forholdet mellem indoiransk og græsk og skal undersøge, hvor tæt beslægtet de to sproggrene er inden for den indoeuropæiske sprogfamilie.
Jeg arbejder med forskellige komparative metoder og forsøger at undersøge signifikante innovationer i fonologi og bøjningsmorfologi. Jeg er desuden interesseret i at knytte dette hypotetiske sprogtrin til en arkæologisk materiel kultur og forhistoriske folkevandringer.

Primære forskningsområder

  • komparativ indoeuropæisk sprogvidenskab
  • rekonstruktion af det indoeuropæiske grundsprog
  • forholdet mellem græsk og indo-iransk
  • græsk sproghistorie
  • indoiransk sproghistorie

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist græsk-delen af Græsk og latinsk sproghistorie, og jeg kan vejlede frie opgaver eller bachelorprojekter om indoeuropæistik, græsk eller indoiransk sproghistorie, og jeg tager gerne imod henvendelser eller spørgsmål.

ID: 247667451