Aftager- og dimittendpanel for Audiologopædi

Børnelogopædi:

  • Anja Bau, Ledende tale-hørekonsulent PPR Brøndby

Voksenlogopædi:

  • Stine Thorsen, afdelingsleder, Center for Specialundervisning for Voksne, København
  • Eskild Petersen, leder af Specialcenter Roskilde 

Audiologi:

  • Stine Borges, hørekonsulent CSU Slagelse
  • Erik Schmidt, Audiologisk afdeling, Widex A/S

Læsning:

  • Rie Nielsen, leder af Hovedstadens Ordblindeskole (voksne) 
  • Liselotte Kulpa (Nyt mod, Allerød, især børn)