Aftagerpanelet for Audiologopædi

Pr. september 2021

Børnelogopædi

  • Katrine Klim Jacobsen, afdelingsleder, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Roskilde

Voksenlogopædi

  • Stine Thorsen, afdelingsleder, Center for Specialundervisning for Voksne, København
  • Kristian Mainz, centerchef, Kommunikationscentret Region Hovedstaden

Audiologi

  • Stine Borges, hørekonsulent, CSU Slagelse
  • Lise Henningsen, head of audiology, WSAudiology

Læsning

  • Charlotte Holm, daglig leder og skolekonsulent, Kompetencecenter Dyslexia, Gentofte
  • Lene Storgaard Brok, leder af Nationalt Videnscenter for Læsning