It & Cognition aftagerpanel

Aftagerpanelet for den engelsksprogede kandidatuddannelse It & Cognition mødes en gang årligt i efterårssemesteret og drøfter uddannelsens struktur, kvalitet og relevans for det aftagende arbejdsmarked.

Medlemmer af panelet

Rapporter

Aftagerpanelrapport for IT and Cognition, 2016