Arbejdsmiljøgruppen ved NorS

Udvalget udgør instituttets afdeling af Arbejdsmiljøorganisationen på KU (AMO).

A-siden

 • Anne Jensen (formand), institutleder
 • Bolette Sandford Pedersen (næstformand), viceinstitutleder
 • Helle Trøst Nielsen, institutadministrator

B-siden

 • Christina Fogtmann Fosgerau (psykisk arbejdsmiljø)
 • Dorte Ostenfeld (psykisk arbejdsmiljø)
 • Tine Marie Svensson (fysisk arbejdsmiljø)
 • Anne-Mette Veber Nielsen (psykisk arbejdsmiljø)
 • Asgerd Gudiksen
 • Sussi Olsen
 • Dorte Haltrup Hansen

Sekretær

 • Tine Marie Svensson

Kommissorium

Generelle regler for lokale arbejdsmiljøgrupper på KU: der udarbejdes en APV efter afslutning af byggesagen 2008/2009.

Møderytme

Ud over ’fællesmøder’ med Samarbejdsudvalget afholdes ordinære møder én gang pr. semester i forbindelse med et møde i samarbejdsudvalget.