Arbejdsmiljøgruppen ved NorS

Udvalget udgør instituttets afdeling af Arbejdsmiljøorganisationen på KU (AMO).

A-siden

  • Anne Jensen (formand), institutleder
  • Morten Tang Petersen, institutadministrator

B-siden

  • Dorte Ostenfeld (sekretær)
  • Asgerd Gudiksen
  • Sussi Olsen
  • Marta Kirilova
  • Svend Skriver

Kommissorium

Generelle regler for lokale arbejdsmiljøgrupper på KU: der udarbejdes en APV efter afslutning af byggesagen 2008/2009.

Møderytme

Ud over ’fællesmøder’ med Samarbejdsudvalget afholdes ordinære møder én gang pr. semester i forbindelse med et møde i samarbejdsudvalget.