Studienævnet ved NorS – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Udvalg, råd og nævn > Studienævnet ved NorS

Studienævnet ved NorS

I en overgangsperiode efter fusionen 1/9-2017 og frem til 1/2-2019 består studienævnet af medlemmerne fra det tidligere NorS' studienævn samt en VIP- og en studenterrepræsentant udpeget af det tidligere NFI's studienævn.

Lærerrepræsentanter

Suppleanter: Torben Jelsbak (Dansk),  Palle Schantz Lauridsen (Dansk),
Gitte Gravengaard (Dansk),   Birgit Anette Rasmussen (Lingvistik, Indoeuropæisk, Finsk, Kønsstudier),  Søren Beck Nielsen (Audiologopædi og Sprogpsykologi), Anne Mette Hansen (det tidligere NFI)

Studenterrepræsentanter

Suppleant for repræsentanten for Audiologopædi og Sprogpsykologi: Lisa Mogensen Svenningsen, hqj877@alumni.ku.dk
Suppleant for repræsentanten for Dansk: Emilie Karner Hansen, nck175@alumni.ku.dk
Suppleant for repræsentanten for It and Cognition: Nanna Bøgebjerg Hansen, lnx360@alumni.ku.dk og Maud Eline Ottenheijm, cqw485@alumni.ku.dk
Suppleant for repræsentanten for Lingvistik, Indoeuropæisk, Finsk, Kønsstudier: Mads Petersen, xjz172@alumni.ku.dk

Studienævnets sekretær

Anne Hastrup

Kommissorium

Studienævnet har ansvaret for kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelser og  undervisning ved NorS, herunder udarbejdelse af forslag til studieordninger og studieordningsrettelser samt sikring af dialog med aftagere via Aftagerpanelet.

Nævnet forelægges studieleders plan for undervisning og eksamen og står for at iværksætte og følge op på evalueringen af undervisningen. Studienævnet behandler ansøgninger om merit, dispensation og forhåndsgodkendelser fra studerende. Studienævnet har endvidere kompetence til at dispensere fra visse dele af studieordningens bestemmelser.

Ansøgninger sendes til Studienævnet via sekretariatet. Se kontaktpersoner og hent blanketter.

Relation til studievejledning og studieleder

Mens Studienævnet varetager lovgivning om og kvalitetssikring af uddannelser, er det studielederens opgave at udfylde disse rammer. Studielederen varetager i denne sammenhæng ledelsens perspektiv på uddannelserne. Studielederen tilrettelægger undervisning, rekvirerer underviserkræfter hos institutleder, planlægger eksamen, har ansvaret for akkrediteringen af uddannelserne, godkender kandidatspecialeplaner, undersøger plagiatsager og følger op på eksamensklager.

Hverken Studienævnet eller studieleder tager sig af studievejledningsspørgsmål, men henviser til Studievejledningen NorS.