7. november 2017

Ny bog om distancens (farlige) følsomhed

Festskrift

23 litterater og filosoffer undersøger i Distancens patos, hvad det kan betyde at trække sig tilbage i distanceret refleksion, væk fra praktikaliteternes, synlighedens og interaktionernes gesjæftige tumult.

Forside af Distancens patosDistancens patos er redigeret og udgivet af Anders Ehlers Dam og Marianne Stidsen som festskrift i anledning af professor i dansk litteratur Jan Rosieks 60 års fødselsdag.

Køb Distancens Patos gennem UPress

Det kan måske umiddelbart virke overraskende at udgive en bog om tilbagetrækning, en ophøjet form for distance, netop nu hvor der i særlig grad synes behov for akademikere, der træder frem i stedet for at trække sig tilbage. Men som man vil forstå som læser af Distancens patos, ligger der også på overraskende måder et stærkt engagement i tilbagetrækningens kunst. Indimellem et farligt engagement.

Den autonome humanist

Det var bl.a. tilbagetrækningen til en højere grad af autonomi, som skabte, hvad vi i Europa kalder for 'Humboldt-traditionen' (efter den tyske universitetsgrundlægger Wilhelm von Humboldt), en tradition, hvor det væsentlige for et universitet ikke er den direkte, udadvendte én-til-én-nytteværdi, men derimod indrebåret erkendelse og søgen efter en menneskelig sandhed, der anerkendes som en værdi i sig selv.

Uden for civilisationens centrum

Op gennem historien løber en linje af digtere og tænkere, der har holdt sig på afstand af de kulturelle og civilisatoriske centre fx for i tilbagetrækningen at opsøge kontemplation og autenticitet. Ofte indebærer det en kulturkritisk gestus. En kunstner kan konkret flytte fra byen til provinsen. Eller indtage en slags 'usynlig' holdning til omverdenen. Distancens patos kan også give sig udtryk i emner som modernisme, genitænkning, det sublime, det særlige øjeblik, masse og ener, indføling udført i sømmelig afstand.

Til tider en blindgyde

Eksemplerne strækker sig med begejstring fra Jens Baggesen i 1700-tallet til Knausgård i dag, men bogen leverer også kritik af den åndsaristokratiske tilbagetrækning, fx når det om Heidegger hedder, at han i 1933 "mere eller mindre uforvarende havnede i [en filosofisk blindgyde], da han ophøjede det eksklusive selvforhold til sandheden og fejlfortolkede 'med-væren' som et vulgært masse-fænomen".

Bidrag i Distancens Patos

 • Henrik Blicher: "Det menneskeligste menneske. Med Jens Baggesen på Rousseaus ø"
 • Jørn Erslev Andersen: "Den romantiske ironis svæv. Friedrich Schlegel, Novalis, Solger og tilbagetrækningens kunst"
 • Mads Sohl Jessen: "Kierkegaard og det sublime. Om Abrahams stilhed ifølge Johannes de Silentio"
 • Johnny Kondrup: "Tilbagetrækning. Et motiv i Harald Kiddes Helten"
 • Peer E. Sørensen: "Georg Brandes og modernismen"
 • Hans Hauge: "Har der været modernisme i England?"
 • Lasse Horne Kjældgaard: "Til den offentlige indskrænkethed. Gunnar Ekelöfs velfærdsstatskritik i "Till de folkhemske""
 • Adam Paulsen: "Ræven Heidegger. Hannah Arendts kritik af tilbagetrækningens politik"
 • Karsten Hvidtfelt Nielsen: "Heidegger og metafysikken"
 • Torben Jelsbak: "Distancens patos og verdenskrigens erfaring hos den tidlige Thorkild Bjørnvig"
 • Anders Ehlers Dam: "Ved kystens grænse. Kandestederne og tilbagetrækningens figur hos Thorkild Bjørnvig"
 • Svend Skriver: ""I will not be a writer". Om Karen Dinesens ufuldendte ungdomsværk Sandsynlige Historier"
 • Erik Skyum-Nielsen: "Stedet, hvor Ingen er. Om Per Højholts "blindgyder""
 • Anders Juhl Rasmussen: "Diætens patos. Peter Seebergs epikuræisme"
 • Mads Elf: "Nordbrandts argument"
 • Marianne Stidsen: "Om brød og skuespil – fodbold og engle. Peter Bürgers og Hans-Jørgen Nielsens forsvar for kunstens andethed"
 • Anna Sandberg: "Tilbagetrækning og grænseoverskridelse. Lutz Seilers Kruso og Danmark"
 • Thomas Bredsdorff: "Afstand og nærhed i Karl Ove Knausgårds labyrint"
 • Susanne Kemp: ""Med ræv bag øret". Om retoricitet i lyrik – i særdeleshed hos Pia Juul"
 • Anne Gry Haugland: "Distancens kunst – refleksion og sommerfugleflugt i kunstnerisk udviklingsvirksomhed"
 • René Rasmussen: "Ekstimitet versus transparens – eller hvorfor digte heldigvis altid falder ved siden af"
 • Jan Thielke: "Venus fra Willendorff"
 • Kasper Nefer Olsen: "Indre rum"

Anders Ehlers Dam og Marianne Stidsen (red.): Distancens Patos. København 2017. 357 sider, ISBN: 978-87-93060-62-3.