Seminar på Arkiv for Navneforskning

I 1922 udkom første bind af værket Danmarks Stednavne med bindtitlen “Samsøs Stednavne”. I dag, 27 bind og et hundrede år senere, er godt to tredjedele af det nuværende Danmark blevet toponomastisk behandlet. Opgaven er således langt fra fuldbragt endnu. Alligevel vil vi på Arkiv for Navneforskning tillade os en pause i det fortsættende redaktionsarbejde for at fejre det nu hundredår gamle bogværk med nærværende jubilæumsskrift. Danmarks Stednavne 100 år er en antologi bestående af tolv artikler, som på forskellig vis tager udgangspunkt i Danmarks Stednavne eller sted- og personnavne på Samsø. Artiklerne er alle skrevet af forskere, som på den ene eller anden måde har arbejdet nært med Danmarks Stednavne. Bogen, der udgør bind 46 i serien Navnestudier, er udgivet som en webpublikation i fri tilgængelig “open access”-form på NorS’ hjemmeside.

I anledning af udgivelsen inviterer Arkiv for Navneforskning alle interesserede til et seminar, hvor tre af artiklerne vil blive præsenteret nærmere af de respektive forfattere:

  • Rikke Steenholt Olesen: “Individ og kollektiv – At løfte Danmarks Stednavne
  • Bent Jørgensen: “Huller i osten. Om mangler i Samsøs Stednavne
  • Martin Sejer Danielsen: “Stedse og i over 20 år kendt under tilnavnet Fabricius

Undervejs og efter præsentationerne byder instituttet på lidt snacks og drikkelse.