INTERPRETING: Sociolingvistiske perspektiver på udfordringer i tolkede møder i den danske offentlige sektor

I det danske samfund er det en grundlæggende præmis, at borgere og myndigheder skal kunne forstå hinanden. Hvis lægen ikke kan forstå patienten, kan hun ikke stille en diagnose; hvis borgeren ikke kan forstå, hvad politibetjenten eller dommeren siger, kan han ikke svare på deres spørgsmål, og han kan derfor risikere at få en uretfærdig behandling. Det danske samfunds kulturelle og ikke mindst sproglige diversitet medfører stigende behov for tolkning, hvis denne forståelse skal sikres. Tolken er en vigtig deltager i mødet mellem borger og myndigheder, og tolken kan sørge for både sproglig og kulturel forståelse. Tolkning er dog en væsentlig samfundsudgift, og også derfor er det vigtigt, at tolkede møder fungerer så godt som muligt.

'Retssalen: Illustration af deltagernes placering ved Grundlovsforhør' af Paulina Bala.

INTERPRETING er et uafhængigt forskningsprojekt, udelukkende drevet af forskernes videnskabelige interesse for sproglige, kulturelle og ideologiske aspekter af tolkede samtaler i Danmark.

INTERPRETING er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og Københavns Universitet og er ikke økonomisk støttet af private eller andre offentlige virksomheder og institutioner. Dermed har projektet og projektets medarbejdere ingen interessekonflikter ift. forpligtende samarbejder med andre aktører.

 

Projektets internationale advisory board består af:

INTERPRETING har desuden tilknyttet en række interessenter (stakeholders), med hvem spørgsmål udvikles og debatteres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Karrebæk, Martha Sif Professor +4535329400 E-mail
Kirilova, Marta Lektor +4535330329 E-mail
Sørensen, Solvej Helleshøj Ph.d.-stipendiat +4535330745 E-mail