INTERPRETING: Sociolingvistiske perspektiver på udfordringer i tolkede møder i den danske offentlige sektor

I det danske samfund er det en grundlæggende præmis, at borgere og myndigheder skal kunne forstå hinanden. Hvis lægen ikke kan forstå patienten, kan hun ikke stille en diagnose; hvis borgeren ikke kan forstå, hvad politibetjenten eller dommeren siger, kan han ikke svare på deres spørgsmål, og han kan derfor risikere at få en uretfærdig behandling. Det danske samfunds kulturelle og ikke mindst sproglige diversitet medfører stigende behov for tolkning, hvis denne forståelse skal sikres. Tolken er en vigtig deltager i mødet mellem borger og myndigheder, og tolken kan sørge for både sproglig og kulturel forståelse. Tolkning er dog en væsentlig samfundsudgift, og også derfor er det vigtigt, at tolkede møder fungerer så godt som muligt.

"Retssalen: Illustration af deltagernes placering ved Grundlovsforhør" af Paulina Bala.

INTERPRETING er et uafhængigt forskningsprojekt, udelukkende drevet af forskernes videnskabelige interesse for sproglige, kulturelle og ideologiske aspekter af tolkede samtaler i Danmark.

INTERPRETING er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og Københavns Universitet og er ikke økonomisk støttet af private eller andre offentlige virksomheder og institutioner. Dermed har projektet og projektets medarbejdere ingen interessekonflikter ift. forpligtende samarbejder med andre aktører.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bala, Paulina Ph.d.-stipendiat +4535320566 E-mail
Højland, Line Videnskabelig assistent +4535335327 E-mail
Karrebæk, Martha Sif Lektor +4535329400 E-mail
Kirilova, Marta Tenue Track Adjunkt +4535330329 E-mail
Sørensen, Solvej Helleshøj Videnskabelig assistent +4535330745 E-mail

Støttet af

Danmarks frie forskningsfond

INTERPRETING har modtaget en treårig finansiering fra Danmarks Frie Forskningsråds tematiske midler.

Projekt:  Interpreting in institutional interaction: Sociolinguistic challenges in Denmark as a globalized society (8091-00018B)  
Projektansvarlig: Martha Sif Karrebæk
Start:  1. februar 2019