INTERPRETING: Sociolingvistiske perspektiver på udfordringer i tolkede møder i den danske offentlige sektor

I det danske samfund er det en grundlæggende præmis, at borgere og myndigheder skal kunne forstå hinanden. Hvis lægen ikke kan forstå patienten, kan hun ikke stille en diagnose; hvis borgeren ikke kan forstå, hvad politibetjenten eller dommeren siger, kan han ikke svare på deres spørgsmål, og han kan derfor risikere at få en uretfærdig behandling. Det danske samfunds kulturelle og ikke mindst sproglige diversitet medfører stigende behov for tolkning, hvis denne forståelse skal sikres. Tolken er en vigtig deltager i mødet mellem borger og myndigheder, og tolken kan sørge for både sproglig og kulturel forståelse. Tolkning er dog en væsentlig samfundsudgift, og også derfor er det vigtigt, at tolkede møder fungerer så godt som muligt.

"Retssalen: Illustration af deltagernes placering ved Grundlovsforhør" af Paulina Bala.

INTERPRETING er et uafhængigt forskningsprojekt, udelukkende drevet af forskernes videnskabelige interesse for sproglige, kulturelle og ideologiske aspekter af tolkede samtaler i Danmark.

INTERPRETING er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og Københavns Universitet og er ikke økonomisk støttet af private eller andre offentlige virksomheder og institutioner. Dermed har projektet og projektets medarbejdere ingen interessekonflikter ift. forpligtende samarbejder med andre aktører.

 

 

 

 

 

 

 

  • Højland, Line & Kirilova, Marta (In press, 2022). Tolkning og fortolkning – forståelse og betydningsformidling i terapisamtaler med tolk I: Tidsskrift for Psykoterapi. 2022/1

  • Karrebæk, Martha Sif & Kirilova, Marta (2020): Neoliberal governance vs expert authority in Danish legal interpreting: Issues of social justice, www.academia.edu

  • Karrebæk, Martha Sif & Kirilova, Marta (2021). Retssproget er dansk: Sproglige ideologier i grundlovsforhør med tolk In T. Kristiansen & A. Holmen (eds.): Sprogs status i Rigsfællesskabet 2031, Københavnerstudier i tosprogethed. København: Københavns Universitet

  • Karrebæk, Martha Sif & Sørensen, Solvej Helleshøj (e-pub ahead of print, 2021). Interpreting as creating a potential for understanding: Insights from a Danish courtroom I: International Journal of Speech, Language and the Law.

  • Karrebæk, Martha Sif & Højland, Line (In press, 2021). En følelse af henrettelse: Om affektive bevægelser i en terapisamtale med tolk I: Nordand – Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.

  • Karrebæk, Martha Sif & Kirilova, Marta (Accepteret/In press). Chaos in court: Interpreting as a mediatized object in a state of law I: International Journal of the Sociology of Language.

  • Kirilova, Marta & Højland, Line (Accepteret/In press) 'I feel it’s something that irritates her’:
    Emotions in interpreted trauma therapy sessions I: Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society.

  • Sørensen, Solvej Helleshøj & Karrebæk, Martha Sif (Accepteret/In press). L’interprétation d’informations implicites – le cas de la requête de recours à la visioconférence dans les audiences préliminaires danoises I: Langage & Societe.

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bala, Paulina Ph.d.-stipendiat +4535320566 E-mail
Karrebæk, Martha Sif Lektor +4535329400 E-mail
Kirilova, Marta Tenue Track Adjunkt +4535330329 E-mail
Sørensen, Solvej Helleshøj Videnskabelig assistent +4535330745 E-mail

Støttet af

Danmarks frie forskningsfond

INTERPRETING har modtaget en treårig finansiering fra Danmarks Frie Forskningsråds tematiske midler.

Projekt:  Interpreting in institutional interaction: Sociolinguistic challenges in Denmark as a globalized society (8091-00018B)  
Projektansvarlig: Martha Sif Karrebæk
Start:  1. februar 2019