Kommunikationsvanskeligheder

Forskergruppen Kommunikationsvanskeligheder hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Forskergruppen har fokus på atypisk kommunikation, sprogbrug, sprogtilegnelse og sprogudvikling. Gruppens medlemmer forsker i afasi, høretab, læbe-ganespalte, udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og stemmelidelser.

Vellykket kommunikation afhænger af et samspil mellem færdigheder, der trækker på:

  • signalsystemer (sprog, gestus, mimik), 
  • socialkognitive og kognitive systemer (fx fælles intentionalitet, inferensdragning, hukommelse),
  • motoriske outputsystemer (respirationsapparatet, stemmedannelsen, taleorganerne)
  • sensoriske inputsystemer (hørelse, syn).

Svagheder eller mangler i et af disse systemer kan få konsekvenser for andre systemer og for individets evne til at kommunikere og interagere med andre. Kommunikationsvanskelighedernes omfang afhænger desuden af individets evne til at kompensere og af begge samtaleparters evne til at tilpasse interaktionen hensigtsmæssigt til omstændighederne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskergruppen bag kommunikationsvanskeligheder vil her løbende uploade materialer, som gruppens medlemmer har været involveret i at udvikle. Det kan være materialer af både forskningsmæssig og klinisk relevans for kommunikationsvanskeligheder.

La Trobe Communication Questionnaire, dansk version.
Douglas, O’Flaherty and Snow, 2000.
Oversat og tilpasset til dansk i 2019 af Simone Emilie Sommer og Malene Ohrt Krogh.

La Trobe Communication Questionnaire (LCQ) er et selvrapporteringsspørgeskema, der henvender sig til personer med kognitive kommunikationsforstyrrelser. Spørgeskemaet består af 30 spørgsmål, som alle omhandler kommunikative evner, der benyttes i samtale med andre. LCQ findes i to versioner hhv. til personer med kognitive kommunikationsforstyrrelser og til pårørende. Ved at inddrage personen med kognitive kommunikationsforstyrrelsers egen opfattelse af vanskelighederne opnås en forståelse af dels personens indsigt i egne ressourcer og begrænsninger, og dels af hvilke vanskeligheder personen selv er påvirket af i hverdagen. Ved at inddrage de pårørendes synspunkt giver det indblik i, hvordan personen med kognitive kommunikationsforstyrrelser kommunikerer i hverdagen uden for de logopædiske rammer.

CCCABI – TJEKLISTE for kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade, dansk version.

MacDonald, S., 2015.
Oversat og tilpasset til dansk i 2018 af Isabella Arentsen.

TJEKLISTE for kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade (CCCABI) er et selvrapporteringsspørgeskema, der kan anvendes til at identificere tilstedeværelsen af kognitive kommunikationsforstyrrelser. Logopæder kan bruge CCCABI ved det første møde, første interview, ved hospitalssengen eller som en klinisk opfølgning til at planlægge senere vurdering. Andet rehabiliteringspersonale kan bruge CCCABI som en visiteringsindikator til rapportering af, om det er relevant at henvise til en logopæd. CCCABI kan også hjælpe mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende med at beskrive de kognitive kommunikationsforstyrrelser.

TJEKLISTE for kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade (CCCABI) kan downloades frit fra MacDonalds hjemmeside via flg. link:  : https://brainandcommunication.ca/wp-content/uploads/2019/03/CCCABI-Danish.pdf

MacDonalds artikel fra 2021 om udviklingen af CCCABI og analyse af tjeklistens face- og indholdsvaliditet kan downloades frit fra ASHAs hjemmeside via flg. link: https://pubs.asha.org/doi/full/10.1044/2021_AJSLP-20-00155.

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Christensen, Iben Videnskabelig assistent +4535332802 E-mail
Christensen, Rikke Vang Lektor +4535328310 E-mail
Iwarsson, Jenny Lektor +4535329100 E-mail
Morris, David Jackson Lektor +4535328660 E-mail