Kommunikationsvanskeligheder

Forskergruppen Kommunikationsvanskeligheder hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Forskergruppen har fokus på atypisk kommunikation, sprogbrug, sprogtilegnelse og sprogudvikling. Gruppens medlemmer forsker i afasi, høretab, læbe-ganespalte, udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og stemmelidelser.

Vellykket kommunikation afhænger af et samspil mellem færdigheder, der trækker på:

  • signalsystemer (sprog, gestus, mimik), 
  • socialkognitive og kognitive systemer (fx fælles intentionalitet, inferensdragning, hukommelse),
  • motoriske outputsystemer (respirationsapparatet, stemmedannelsen, taleorganerne)
  • sensoriske inputsystemer (hørelse, syn).

Svagheder eller mangler i et af disse systemer kan få konsekvenser for andre systemer og for individets evne til at kommunikere og interagere med andre. Kommunikationsvanskelighedernes omfang afhænger desuden af individets evne til at kompensere og af begge samtaleparters evne til at tilpasse interaktionen hensigtsmæssigt til omstændighederne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Christensen, Iben Ph.d.-stipendiat +45 353-32802 E-mail
Christensen, Rikke Vang Lektor +45 353-28310 E-mail
Iwarsson, Jenny Lektor +45 353-29100 E-mail
Morris, David Jackson Lektor +45 353-28660 E-mail
Willadsen, Elisabeth Professor MSO +45 353-28653 E-mail