Adgang til lydarkivet

En del af optagelserne i lydarkivet er tilgængelige for offentligheden, i form af følgende udgivelser.

dialekt.dk

dialekt.dk findes der under punktet dialektkort 31 prøver på dialekter og 12 prøver på regionalsprog med transskriptioner, oversættelse, kommentarer og litteraturhenvisninger. Endvidere findes der flere lydprøver på dialekter uden transskription eller kommentarer der fx kan bruges ved undervisning, eller hvis man vil træne sit dialektøre.

Danske Dialekttekster

I Danske Dialekttekster bind 1-5 (udg. 1967-1977 af Universitets-Jubilæets Danske Samfund) findes uddrag af 48 dialektoptagelser, transskriberet i lydskriften Dania og med paralleltekst på rigsdansk. Teksterne omfatter Jylland og Øerne, mens et hefte om bornholmsk ikke er udgivet. Udgivelsen er uden lydbånd eller cd, men et lydbånd kan rekvireres til undervisningsbrug på Afdeling for Dialektforskning. 

Bogen Danske talesprog

I Bent Jul Nielsens og Karen Margrethe Pedersens Danske talesprog. Dialekter. Regionalsprog. Sociolekter (udg. 1991 af Gyldendal) findes 20 korte uddrag af optagelser med traditionel dialekt og regionalsprog fra hele landet og med sociolekter fra København. Teksterne er transskriberet i grov lydskrift og kommenteret, og bogen er udgivet med tilhørende lydbånd.

Bogen er udsolgt fra forlaget, men bogens lydprøver indgår på dialekt.dk med tilhørende transskriptioner og kommentarer i let omarbejdet form. Desuden kan bogen p.t. (2010) købes som kompendium ved henvendelse til Studenterafdelingen, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Korpus CorDiale

I Korpus CorDiale findes på internettet  transskriptioner af 170 kortere eller længere uddrag af optagelser med traditionel dialekt, uden lydgengivelse.

Korpus BySoc

I Korpus BySoc findes på internettet transskriptioner af et stort antal optagelser med  de københavnske sociolekter, uden lydgengivelse.